Atkins i jämförelse med övriga dieter – för samt nackdelar

De som ägnar sig åt atkinsmetoden går antingen ner I vikt I samma omfattning eller mer än de som är dedikerade åt övriga bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig på en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks inte bero på kroppens skiftning av metabolismen utan snarare därför att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög omfattning.

P.g.a. att Atkinsdieten medför ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så sätt minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur medför en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till många slutsaster gällande Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre separerade dieter. En kategori av försökspersonerna åt föda med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt samt vegetabilier. En annan grupp åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, grönsaker samt frukt. En tredje kategori åt i enlighet med Atkinsmetoden och drog ner rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett och proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med mest kalorier i jämförelse med de två andra grupperna. Emellertid förekom det en del fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att observera. Stresshormonet kortisol ökade hos de som minskade kolhydraterna i kosten. Det noterades också en ökad risk för Atkinsbantarna att råka ut för skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Däremot så visade det sig att den grupp som intog lägre fetthalt uppvisade minst förändring vad gäller kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en reducering av det goda kolesterolet och dels en stigning av skadliga blodfetter. Det är en oroväckande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan innebära en utökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar.

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man måste emellertid ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba somliga medan andra inte alls. Dessutom kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan medföra förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Om man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker och kolhydrater kan det leda till att det blir besvärligt att ta sig igenom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första skede. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är viktigt att ha i åtanke att kroppen vänjer sig vid att i större grad förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Somliga experter hävdar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att använda fett istället för kolhydrater som primär källa för energi kan betyda att det uppstår bekymmer med njurarna samt kan leda till gikt och huvudvärk.