Effektiv tvättmetod med superrent vatten

Avjoniserat vatten kallas även superrent vatten som är fantastiskt åt att använda till bland annat fönsterputs och fasadtvätt. Det innebär att vattnet frigörs från kalk. Flera har säkert märkt att vanligt tappvatten från trädgårdsslangen kan ge vita rinningar och fläckar efter sig om man exempelvis tvättar bilen. Med hjälp av superrent vatten kan bilen torka utan att några beläggningar bildas.

Superrent vatten är vatten som främst saknar kalk men dessutom ämnen såsom järn och magnesium. När vattnet saknar dessa ämnen försöker det rekonstruera naturlig balans. Det innebär att all orenlighet som vattnet träffar sugs åt på ett väldigt effektivt sätt.

ultrarent

Att nyttja superrent vatten åt att tvätta fönster är en verkningsfull metod ifall man vill få fönstren riktigt rena utan kalkfläckar. Det går helt utmärkt att låta fönstren självtorka när de tvättas med superrent vatten.

Det finns många fördelar med att använda superrent vatten. Man har möjlighet att stå stabilt och säkert på marken istället för att bruka stegar som kan bringa fallolyckor. Det medför ju även att det inte finns något behov av att hyra en lift eller ställningar som vanligtvis kan bli kostsamt. Eftersom superrent vatten i någon mening fortfarande är vatten är det så klart gynnsamt för miljön.

När man ska tvätta med superrent vatten så blir det enklast att koppla sig till en vattenkastare i anslutning till fastigheten. Läs mera här. Men av olika skäl så är det då och då lättare sagt än gjort. Det kan exempelvis vara alldeles för långt avstånd från vattenkastaren till det som avses tvättas. Då kan man istället använda sig av en vattentank.

Storlekarna som finns på vattentankarna ute på marknaden varierar. Varje minut gör man av med ungefär 2-2,5 liter vatten. På en timme kan det således gå åt så mycket vatten såsom 150 liter.