Massor fördelar med glukosamin som kosttillskott

Har du svårighet med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder samt brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos alla människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan stigande ålder och hård träning innebära att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig framställning av hyaluronsyran uppstår på grund av brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att motverka eller dämpa slitage på leder samt brosk. Flera människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flertal upplever som en fördel är att det inte genererar några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan således inte tar skada av. Till exempel kan patienter med mild omfattning av knäartros känna symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit helt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För flertal har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat som naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därutöver har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar. nyponpulver och nyponskal ersätts av 100% glukosamin.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat uppenbar lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

glukosamin

När intaget av glukosamin ökas verkar dessutom produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stiga. Det kan faktiskt leda till att ett skadat ledbrosk kan bli helt å hållet återställt.