Ligorna bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken förekommer en och bra checklista. Kapningsboken finns som e-bok i biblioteken samt kan anskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bokomslaget för mer information.
Mer tips: På den här sajten

Det finns fler än ett led, och fler än en tydlig bild, när det handlar om ID-kapning. Eftersom den mesta ID-kapningen idag sker genom internet så behövs så klart datorkunniga personer i ligan, som kan utföra blåsningarna, speciellt när det handlar om framtagning av Spyware eller att sätta upp falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha oerhört många, samt annorlunda, ansikten – det finns otaliga steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska fungera så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju inte alls är ett konkret föremål – kan i allra högsta grad också stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning eftersom man dels stjäl folks identitet och därnäst dessutom handlar med den. Häleri förekommer också i samtliga de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera olika anledningar, emellanåt kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att detta ska vara möjligt måste en person med kompetens att skapa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Stundtals läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det företag de är medarbetare i. De har ofta smusslat ut pengar i små summor under en längre tid, men det finns dessutom de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Ofta behöver dessa en eller flera falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I flera så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett lätt sätt att få tillgång till sådana är genom att rekrytera så kallade “Shipping Managers” eller “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med hjälp av lättjänade pengar som på många sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten arbete som pengatvättare, vilket kan medföra allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undfly denna typ av “arbete” är att tänka att om något verkar för bra för att vara sant, så är det vanligtvis också det.

En annan typ av företagsplundring är att i Ditt namn köpa ett igångvarande bolag, gärna med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man därefter varor av befintliga samt nya leverantörer. Man kanske också betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – alternativt redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att sälja vidare. Därnäst plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier samt varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en människa som stjäl en annans post, vanligtvis genom dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker ingenting alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen samtliga bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i vissa fall har ID-kaparen dessutom tagit ett fönyat äkta kreditkort samt koden till detta. Sedan slår man till – ofta under offrets semester som man vet allting om – medan man fortsätter vittja brevlådan på samtliga krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se alternativt upplysning.se. De hem vars ägare har mest fördelaktig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett enkelt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och knycka dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns ofta många led inblandade, en del ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan tillfälligt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därtill en enorm köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte hela tiden den som på förbjudet sätt har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna syften, utan ofta säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av annorlunda personer agerar inom olika fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar sedan den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allt från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande eller försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.