Anticimex kan hjälpa dig bli kvitt med flera problem

Anticimex är antagligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Det gör att man i praktiken självfallet kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att motverka bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa problem brukar man normalt finna i badrum och övriga fukta utrymmen. Läs mer här

Privatpersoner samt bolag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur innefattar principiellt alla varianter av insekter och småkryp som gör skada i hemmet eller dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex jobbar väldigt metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därnäst nyttja gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Detta är en tjänst som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast väldigt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att angripa problemet så fort som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till bekymmer med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga utgiften för att ordna en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker utgiften. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra granskning av hus och villor innan köp eller försäljning för att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är väldigt bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att bedöma om man slösas energi i onödan. Studier har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till bristfällig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man avser reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.