Använd en ejektorflaska för att snabbare bli av med mossan

Det är inte hela tiden som alla gillar mossa även ifall det I somliga fall kan vara vackert att betrakta. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett gott medel mot mossa och en ejektorflaska för att bli av med den.

mossmedel

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs samt gångar i trädgården. Medlet kommer att ha ihjäl mossan och giva gräset en chans till att få överhanden. Har man blott en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är det här ett korrekt bra sätt att får dän mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan ständigt får nytt vatten från slangen. järnvitriol bord.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är väldigt praktiskt. Det är endast att koppla till slangen och därpå ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man lite avvikande.

För det första så bör man skrapa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därefter kan man spola med vatten för att få dän otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får feja före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man hantera med Tak GTI som kommer att döda den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därpå se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man ladda på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att handla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flera under egna namn.

Då är billigare för man beställer med detsamma från tillverkaren. Ofta är det dessutom bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer direkt till användare utan mellanhänder. Därtill är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt hållbar. Har man då en aning starkare blandning så funkar det likväl = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv alternativt få professionell hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av genomföra arbetet själv. Att bearbeta ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att innehava essentiell skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling alltid ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är starkt störande i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj samt vänner men stundtals kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid och pengar man vill applicera projektet. Mossan måste bort så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård samt ett mossfritt tak.