Dags för sanering när möglet angriper

<img src=https://chartpolski.se/ryggsprutor-banner-300×250-20b.gif

Att sanera mögel kan medföra allt från att göra rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp till att praktiskt taget röja ut en komplett inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en påtaglig mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att växa där det förekommer fukt, så mestadels har man inte enbart problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det lätt att kasta bort, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att klarlägga exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man anar att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte gro över fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att motverka möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det. Klicka Nu för mer detaljer

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att uträtta än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande samt dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.