Ett hus som har blivit angripet av mögel kan vara i behov av mögeltvätt

Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade åt uppgiften. Listan kan göras lång över diverse mer eller mindre kostsamma medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet alltid det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli riskfyllt för de som bor där. Hur kraftigt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal trötthet. Vanligtvis lider flera personer i huset på samma gång av liknande symptom.

För att mögel samt annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det angeläget att det finns en del gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan utgöra allt från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska växa snabbt behöver det vara en bra temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax ovan vanlig rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att utöka. Ju gynnsammare de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att utöka.

Man kan identifiera mögel på lite olika vis, bland annat är det någorlunda typiskt att möglet ger ifrån sig en illa lukt, att det kanske växer delvis synligt och att man börjar få något eller några av ovanför nämnda symptom. Det är inte varje gång enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger enkelt att känna lukten av mögel, särskilt inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är angeläget att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur omfattande sanering huset tvingas genomgå. Vanligtvis blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är betydelsefullt att man håller huset rent, även på utsidan.

Att tvätta fasaden kan kort hjälpa om den har blivit angripen av mögel och alger. Vanligtvis kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Tyvärr spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det funkar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att tänka på om man har fått mögelväxt på fasaden är att rengöra grundligt med valt rengöringsmedel, låta torka och sedan måla med en bra färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att bara tvätta med hjälp av mögeltvätt och därefter inte måla om. Det är dock viktigt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel ska man tänka sig för både en och två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel och i kakelfogare, kan det vara inbjudande att använda sig av klorin. Det är inte endast illa för miljön, klorin fungerar inte särskilt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat alternativt vittvinsvinäger. Mer tips: På den här sajten

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.