Fukt kan bringa negativa konsekvenser åt din krypgrund

En krypgrund kan lätt påverkas dåligt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan även ge upphov till dålig lukt från exempelvis kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det uppstår en ficka mellan själva huset och marken. Ofta använder man betong och lättbetong för att upprätta grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan anlägga den på berg utan att vara I behov av spränga och att man enkelt kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta innebär att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men mycket sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då avsevärt. Således bör man i förebyggande syfte behandla samtliga krypgrunder med Tvärstopp, även om man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på olika sätt. Det första man bör göra är naturligtvis att sanera för att bli av med mögel och dålig lukt. Sedan är dränering, uppvärmning samt uttorkning av yttersta betydelse. Avverka all jord samt mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det fungerar som fuktreservoar och grogrund för mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid en aning som att elda åt kråkorna, och är rentav en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera får mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. Således kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill uträtta, oavsett ifall man väljer en specialisolering alternativt en generell typ är att isoleringen måste fungera som kondensspärr och därför att reducera ångtrycket på sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också användbar eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Bara isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel ifall man enbart har haft lindriga besvär med mögel samt fukt. Har man däremot större problem bör man använda isoleringen tillsammans med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som bara startar när det behövs. Mer data här

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja korrekt. För krypgrunder måste man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Det kan genomföras på olika vis, exempelvis genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten till utomhusatmosfären. Det kan också ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så vis reduceras luftfuktigheten i utrymmet.