Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Mögel i husvagn är ett besvär som kan fördärva semestern helt och hållet. Det är också en ganska vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står outnyttjad som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör alla husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en god idé att ha den inne när man inte använder den. Detta för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra komponenter för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto gynnsammare för möglet. En annan betydande komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring oftast i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig stort samt luddigt. Länk till ytterligare information

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även oerhört värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan föra med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan känna den. Man bör även veta att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört uppfatta lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av diverse luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, bortsett från att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, också utföra en del andra saker för att förebygga både dålig lukt och påväxt.

En bra sak är att ta ur alla löstagbara dynor och andra textilier och lagra dem inomhus. På så sätt undviker man inte enbart att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en bra idé att städa husvagnen ingående innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan också vara något att tänka på när man nyttjar husvagnen, eftersom det då vanligtvis är flera personer som lever på en mycket liten yta, vilket kan leda till illa lukt, fukt och i många led också mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.