Hur blir man av med mögel på ett bra vis?

Mögelborttagning, eller mögelsanering som det även kan heta har blivit en allt viktigare bransch då fler och fler hus p.g.a. olika anledningar blir angripna av mögel samt annan mikrobiell påväxt. En angelägen anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som effekt, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan drabbas av mögel samt annan påväxt. Det är nästan alltid en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om illa dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga ställen. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält grepp. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som små svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara mycket svåra att få undan till fullo.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas för att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador och mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i en del fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall också andningssvårigheter.

Man kan även drabbas av trötthet till följd av illa nattsömn på grund av de problem som mögel innebär. Det är således betydelsefullt att bli av med möglet och hindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite olika vis. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt ultimata sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta medför så att man blir av inte bara med själva möglet utan även de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar samt golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på flera vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat grundligt med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Det kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen. Få reda på mer här

En annan procedur så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är således en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att tillämpa är det viktigt att man därefter åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, städa oftare, skydda med Fulstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!