Hur går mögelsanering till?

Det finns en del saker att fundera på när det har blivit dags för mögelsanering. Det förekommer annorlunda metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det är samt vad det är för typ av mögel.

Mögel uppskattar fukt och kan växa sig ganska fort i ett fuktigt, dåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en effekt av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket omedelbart blir en anledning till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan även växa på oorganiskt material, så som kakel samt betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som skänker illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier samt irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. Således ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur allvarligt mögelangreppet är. Fulstopp

Oavsett hur stort eller litet mögelangreppet är bör man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat expandera. Ofta rör det sig om illa dränering och ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på olika sätt. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att bruka rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger mindre svarta prickar vilka kan vara avsevärt besvärliga att få bort från fogar och kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med hjälp av en speciell maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå och kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med illa lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det bästa sättet att helt enkelt avlägsna det skadade materialet och byta ut det med nytt och fräscht, som därefter behandlas med hjälp av Fulstopp. Det är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får undan även svampsporer, mykotoxin samt bristfällig lukt till följd av gaser.

Således finns det hopp om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.