Källaren är en vanlig plats där möglet angriper

Det är relativt typiskt att mögel kan angripa källare. Det finns olika orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, bortsett från badrum och vindar. En vanlig orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därtill var dessa hus ofta dåligt isolerade, speciellt när det gällde källare samt husgrund, då i synnerhet ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning samt illa isolering är dyr och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således ganska effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det enkelt att det blir för välgjort och för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, undermåligt ventilerad källare – en klockren grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte alltid växer på en synlig plats. Mögel växer gärna över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, helst belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på diverse vis, men vanligt är antingen svarta mindre prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som gärna är vit eller grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge diverse symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan förorsaka sömnighet eftersom hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Mer data här Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är dessutom bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden bör kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det för att möglet inte ska komma åter. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återvända.