Mögel ger dålig lukt

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man jämt kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan också orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att nyttja när man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge ifall man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem åtskilliga gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Med tanke på att fukten är avgörande för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig lufttillförsel och även dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt viktigt att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det en del olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det befinner sig. Mer tips här

Ifall möglet är väl synligt, till exempel i badrum, över kakel eller andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel eller diskmedel och därpå torka av med mycket med ättika. Man kan även använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det förångas, vilket sker i en särskild maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och byta ut det. Det är dock kostsamt och omständigt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir helt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid korrekt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.