Mossa, en oönskad gäst

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam alternativt mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i närliggande miljö. Det finns cirka tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Många arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om kyla, som medför att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är besvärligt att avverka. Det första man ska undersöka när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro exakt där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att bruka uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Fulstopp

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men ganska otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är också en bra idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla samt använda kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, och på hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det för att mossa gör så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. Därför är det angeläget att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika vis. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt eliminera mossan med hjälp av torrborste. Det är ett ansträngande och farligt sätt att bli av med problemet, för den skull är mossa på takpannor något som man bör bekämpa förebyggande.

En billig och bra fungerande procedur är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som åstadkommer så att mossan inte kan ges fäste och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i preventivt syfte för att det ska ha funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man bruka sig av olika medel, till exempel mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att röra om med hjälp av vatten för att ges samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man köpa på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man bör tänka på att motverka återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att undgå mossa är det bästa man kan utföra att jobba förebyggande, med god dränering samt näringsrik jord med neutral pH.