Mossa kan vara fint men stundvis oönskat

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses utgöra en kategori växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på exempelvis stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och ges sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är således via bladen, vilka har ständigt vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja gro. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – t.e.x. vid näringsfattig jord alternativt fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundvis är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras sätt att växa skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de tycker om att växa på torra samt soliga stälen. Lavar är mestadels grå eller grönaktiga till färgen och vanligtvis plattare än mossa.

Ett besvär med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak bestående av tegel, eternit samt skiffer, men växer också gärna över underlag av betong samt asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan medföra att de spricker när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man måste avlägsna den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan resultera i att pannorna missfärgas.

Flera tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande problem. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Ofta behövs en bättre dränering, men också gödsel och stundtals också kalk för att neutralisera en sur jord. Klicka här för ytterligare info

Om man vill ta bort mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan också ta assistans av mossa gti eller järnsulfat, som det i själva verket är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras mycket försiktigt. Det är betydelsefullt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan också använda mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli väldigt fina inslag i ens trädgård.