När huset drabbas av hussvamp kan det vara läge för sanering

Att sanera hussvamp är nästan alltid ett stort projekt, vilket också, ifall man har otur eller inte vet hur man ska göra, kan bli mycket dyrt. Äkta hussvamp är fruktad eftersom den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Givetvis är det väldigt sällan ett hus kollapsar på grund av hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir direkt fara för husets varande. I likhet med annan mögel samt mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar. Clicka här genast för mer tips

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det finns myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp kräver, precis som annan mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis nära material som består av kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Det är bra att veta då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i flera år om miljön inte är tillräckligt förmånlig. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen gro med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt skikt på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger även sporer, vilket ser ut i princip som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte bringa dålig lukt. Vanligtvis luktar den ingenting, men ibland kan den ge ifrån sig en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man anar att man har fått angrepp av äkta hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli kvitt med hussvamp bör man ta bort det angripna materialet samt intilliggande material som säkerhetsmarginal. Detta måste brännas med detsamma med tanke på att man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att avlägsna tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte åstadkommer någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och bra lufttillförsel är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.