Påväxt på huset – ett typiskt problem

Samlingsnamnet för både mögel och bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en god idé att försöka få bort det innan det ställer till med större problem.

En mikrob är en levande organism som man inte kan observera med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är stundvis diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter samt djur. Det är alltså en väldigt bred grupp organismer, där en del kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är endast hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som vissa bakterier i tarmens normalflora.

Vanligtvis när man pratar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det helst samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig ok, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller vistas stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och sömnighet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första moment är således att se över ventilation, men också omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Clicka här omgående för mer information

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel växa på rent kakel, men vanligtvis samlas det i fogarna små hudrester, tvålrester samt annat gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, utöver att se över ventilationen, att rengöra grundligt med hjälp av diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte använda ämnen lösta i vatten eftersom det mestadels leder till att möglet istället för att avvika får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man bör aldrig nyttja klorin, varken över släta alternativt porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har extremt låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan dessutom bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med assistans av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå detta förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där få verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undfly att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Tvärstopp som skyddar framåt i tiden.