Så här gör du för att undvika mögel i huset

Mögel i hus

Det är inte särskilt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen väsentligt för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker oftast möglet genom att man känner en dålig lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra uppleva lukten. Det är alltså inte alltid enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt också fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig miljö där det får växa ostört. Sådana ställen är exempelvis badrum, källare samt vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i olika förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har en del år på nacken. Vill Du veta mer Klicka Här

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att somliga delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att många hus inte var noggrant isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det blev en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs detta så bra att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda platser i huset medför så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En degenererad luftgenomströmning ger en degenererad lufttillförsel vilket åstadkommer så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. Följaktligen är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och dessutom dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man främst ta reda på hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det ultimata sättet att helt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har omfattande mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig finansiell hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på korrekt vis! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.