Spåra möglet effektivt med en mögelhund

För att finna mögel och annan mikrobiell påväxt kan man ta hjälp av en mögelhunds fantastiska luktsinne. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en massor annorlunda saker man kan träna en hund för. Eftersom hundar har ett oerhört känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt alternativt inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Om man misstänker att man har besvär med mögel så är det första steget att ta reda på exakt var möglet förekommer.

Ofta kan man se och uppleva lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en påtaglig mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är alltsammans. Det kan förekomma mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en rejäl träning, där grundutbildningen är kring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att vara mögeltekniker. Det är således, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det betydelsefullt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att realisera dem, alltså i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta och markera.

Mögel kan ge ifrån sig dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att inse vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det bästa sättet även det mest radikala, att helt enkelt avlägsna allt av det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Klicka för mer tips

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det angeläget att fixa orsaken. Torka utrymmet noggrant med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Undanröja växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra passande för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att lära sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en enastående kollega i sin mögelhund.