Ta bort mossa i trädgården med en bra och effektiv spridarramp

Kan en stroller combi lyfta gräsmattan?

Det är få som tycker att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det flera som skulle ta chansen. Man kan bruka sig av stroller combi för att både gödsla samt tillintetgöra ogräs och detta kan funka grymt fint.

dunkspridare

Före du lägger på ett skikt med stroller combi så kan du etablera med järnvitriol. Järnvitriolen är detsamma som järnsulfat och den är god för att tillintetgöra mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling och järnsulfat mot sniglar kan likaså vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att förvalta det här på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, massor dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är gott om gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Om du vill ta hand om denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att göra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man handha gödslingen mot kvällen istället för morgon alternativt mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det perfekt då kommer den nämligen att skänka riktigt förnäm effekt.

Kommer det här att ge det perfekta gräset i trädgården?

Den som antar att en behandling med en god produkt är allting som behövs för att erhålla en förnäm gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att använda sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Om man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns perfekt. Detta kan ta några säsonger för mossan är bångstyrig och så även ogräset. Men om du sakta men bestämt får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka här för mer information järnsulfat mossa.

Järnvitriol och järnsulfat är samma sak men det finns en rad olika bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta en aning skilda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera skilda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss verkan mot mossan. Det här är en enastående produkt som man kan ha kolossal nytta av och som kan vara en viktig del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man antar, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos många är det varje år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En självgående gräsklippare är en bra idé.