Ta bort mossa på tak för att beskydda takpannor mot sprickskador

Mossa på taket kan då och då vara tjusigt men olyckligtvis innebär det svårighet. Det gäller att röja mossa på tak på grund av den kan medföra att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det också heter, som man blandar med vatten.

ta bort mossa

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (livlig ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, även lavar.

Kom åt mossa på tak med god mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste jobba handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men innan man försöker rena bort all mossa så ska man bearbeta med järnsulfat samt vatten. Det finns tak GTI (verksam ingrediens är Bensaltensid) som är ett utmärkt medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Ifall man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (testa först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och frige greppet. Därpå så kan man starta med högtryckstvätten för att skölja av resterna och få pannorna alldeles fria igen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska fundera på då man vill motarbeta mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ned, detta så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan medföra skador på taket.

Därtill så kan takpannor vara porösa och man skall tillämpa sig av korrekt tryck. Om mossan sitter fixerad hårt så kan det således vara klokt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Raspa bort mossan från takpannorna säkert samt omgående

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att raspa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt redigt men det är omigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en bra lösning som alla med mossproblem på taket bör använda sig av. Detta är inget som kostar speciellt mycket och man måste ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska använda sig av mossa gti alternativt en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att köpa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är väldigt viktig så använd rätt arbetsredskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa icke på att du kommer att nå hela vägen med en ostadig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta stöd av andra om du inser att det blir för besvärligt att göra jobbet själv. Klicka här för mer information järnsulfat mossa.

Det är även viktigt att ha säkerhetsutrustning som skyddsglasögon då man börjar spraya bort åldrad död mossa som åker i samtliga riktningar. Handskar är även bra såväl som skor som man får ett fint grepp med.