Ketos och Saigonkanel

Maximera ketos med hjälp av Saigonkanel

Hängivna anhängare till ketogena dieter, dvs, dieter där man äter så pass lite kolhydrater att kroppen drivs av ketoner istället för glukos, märker av övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos på olika vis. En acetonliknande andedräkt är en frekvent förekommande effekt, likaså övergångsbesvär såsom utmattning, irritabilitet och oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa bekymmer är raskt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad och effektiv än tidigare.

En del lågkolhydratare har dock svårt att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en möjlig orsak är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den bör och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad många källor nu har funnit är att Saigonkanel, i själva verket all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna grupp människor i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga undersökningar än på detta, men erfarenheter tyder på att det finns logik som står bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar vanligtvis ketos för att det är ett fettförbrännande tillstånd. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som därefter blir till ketoner i levern. Lagrat fett konverteras således till energi vilket medför att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Samma sak händer när man fastar – eller svälter.

Flera människor är lyriska över att kunna äta förhållandevis ohämmat av saker som inte innehåller kolhydrater och likväl effektivt förbränna fett, för den skull har dieter som Atkins samt LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en gigantisk sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter hade tillräckligt hög nivå för att klara av att ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för hantering av kraftig övervikt kan ändras.

Sammanställningen visar att just lågkolhydratsdieter, såsom Atkins samt LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på under längre tid. Dessutom har man inte funnit några dåliga hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter gör med kroppen på lång sikt, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de undersökningar som har genomförts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel om dagen

Saigonkanel kan effektivt ge upphov till stabil ketos, så eftersträvar man det bör man överväga ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer än så kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan resultera i leverbesvär, vilket är allvarligt, men det ska mycket till.

Handla Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går även under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu enbart att handla i välsorterade hälsokostbutiker, samt online. En avancerad gissning tyder på att vi kommer att märka av betydligt mer Saigonkanel I handeln inom en snar framtid i takt med att insikten om dess enastående viktminskningsegenskaper lyfts fram.

När man handlar Saigonkanel ska man försäkra sig om att den är färsk med tanke på att den förlorar sin styrka i takt med att den åldras.