Absinthe, – den mest legendariska av samtliga drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar du ingen mer legendarisk än absint.


Sveriges ledande Absinthsajt finns här.

De flesta människor innehar antagligen en basal medvetenhet om att absint är, men de flesta av dem vet blott några sanna information om sprit alternativt sprit och blott en bråkdel av dem har haft tillfälle att har ett glas utav denna mystiska dryck framför sig på bordet.

På grund av detta vill jag med detta lilla inlägget presentera för er läsare en del fakta om denna legendariska spritdryck och se tillbaka på dess briljant förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint först gjordes.

Mycket berusande och kryddad med anis, sägs absint få varit uppfinningen utav Pierre Ordinaire, en läkare från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flera år före Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod kända för att äga tillverka en medicinsk tonic som bar en enorm likna med absint.

Ändå var det Ordinaire, inte Henriod systrar, som avyttrade formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som efter etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att förlora sin bild som en läkemedelstonic och blev mer känd för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, drömmar samt för att ge inspiration till konstnärer.

Således legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer och författare som Degas, Erfaren Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde samt Mary Shelley att alstra målningar samt böcker som har blivit klassiker i världens konst samt litteratur.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet samt mot absinthe i synnerhet.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att påstådd belägga att malörtens olja, en av de flera ingredienserna i absint, var farlig samt giftig, ehuru bara en liten antal malört fanns i en absint butelj.

En annan händelse som skedde i begynnelsen utav nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall och mördade hela sin familj.

Ehuru gubben hade en lång historia utav att vara gravt alkoholiserad samt missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i många europeiska länder och USA.

Frankrike följde efter år 1915.

Antagligen för att det var förbjuden frukt, innehar flera av de falska rykten samt historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än idag, fastän inne vetenskap innehar visat att malört inte är mer skadligt alternativt framkallar vansinne än någon annan naturlig ingrediens som pepparmynta olja eller vaniljextrakt.

Idag, i början av 2000-talet, tas förbuden så sakteliga dän.

I de mesta europeiska länder är absint totalt lagligt igen.

I US OF AMERICA (givetvis) är det ännu grundnorm mot att producera samt sälja den, ehuru annorlunda företag innehar hittat på potential att kringgå dessa bann.

Att inmundiga absint är inte längre ett brott.

För en amerikan, innebär det att det är acceptabelt att inmundiga absint, så länge du köper det från en juridisk, icke-amerikanska källa som du kan finna Online.