Så gör du om det växer alger över huset

I Sverige har det jämt förekommit besvär med alger som brett ut sig överallt i vissa hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan dessutom inträffa på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna variant av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Fast man bör även fortsättningsvis vara försiktigt, ifall man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring från ytskiktet och de äter sig följaktligen inte in i träet.

Det bästa sättet att kringgå bekymmer med alger på tak, ytterväggar samt staket är att göra normalt underhåll, som återkommande rengöring och målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer vanligtvis sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är även rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta likaså ökar risken för problem med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar över lag ge upphov till mer allvarliga besvär då dessa ges större potential att utvidga. Det beror på att denna variant av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer som tak, ytterväggar och staket. Därutöver brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som oftast behöver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i samband med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar dessutom vara svårare att hitta då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på om man har besvär med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till ifall och var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja gro giftigt mögel och alger. Mer information här

Har man exempelvis haft besvär med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän sömnighet.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta samtliga skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för väldigt gamla hus där man var uppmärksam för dessa bekymmer. Länk till mer information

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan se närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att ordna problemet!