Gå ner sakta i vikt under viktminskningsfasen

Efter den mycket tuffa induktionsfasen har det blivit dags att ta klivet in i viktminskningsfasen Givetvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen eftersom det är relevant att faserna följs i rätt ordning. När man å andra sidan har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna ifall man inte skulle förmå bibehålla en balanserad vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som målsättning att fullgöra dietens alla fyra faser är det centralt att man faktiskt har bestämt sig för att banta. Om motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann dåligt för kroppen och brukar i slutändan över lag leda till en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta cirka 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt tappa lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt fast bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan somliga utan bekymmer välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Många som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre måste hålla extrem kontroll över kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis förhållandevis länge och tanken är att man ska hitta sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att finna balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer som ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Mer info Därjämte påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt tvingas man alltså oerhört sakta förhöja sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska mista i vikt bara till dess den punkten är nådd. Viktminskningsfasen är en givmild fas på så sätt att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen äta cirka 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en tämligen ringa höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå kvickt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer resultera i att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man hittar sin personliga punkt där man permanent håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja växla sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett bra råd är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att inta viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.

Den andra samt långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

I påföljande moment efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Naturligtvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig igenom induktionsfasen därför att det är viktigt att faserna följs i rätt ordning. När man däremot har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna ifall man inte skulle lyckas upprätthålla en balanserad vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som intention att fullgöra dietens alla fyra faser är det angeläget att man verkligen har bestämt sig för att banta. Om motivationen är bristfällig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan över lag resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan bestå i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Eftersom induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt fast bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan en del utan problem välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Många gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Många som träder in i viktminskningsfasen beskriver en befrielse då de inte längre måste hålla extrem kontroll på kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis ganska länge och tanken är att man ska hitta sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Därtill påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt tvingas man således mycket långsamt förhöja sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska mista i vikt endast till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en givmild fas på så sätt att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta omkring 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt vissa en relativt liten ökning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå hastigt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer medföra att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man bestående håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja variera sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott tips är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det också tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.

För vem är Atkinsdieten passande?

Atkinsdieten är beryktad för att den är lämpad för olika personer. Vi har alla annorlunda förutsättningar och lever under särskilda villkor och omständigheter. Ibland kan det betyda begränsningar i levnadssätt, och att till exempel påbörja Atkinsdieten är följaktligen inte självklart för samtliga med tanke på de risker dieten kan innebära för en del.

Den som lätt blir grinig och orkeslös av blodsockersvängningar ska undvika Atkinsdieten. Samma sak gäller den som har en ökad risk för hjärtsjukdom samt har sämre kolesterolvärden. Det beror på att man enligt dieten äter stora mängder fett. Dock har inte detta samband i förhållande till den ökade risken kunnat bevisas i tillräckligt hög grad och på samma gång hävdar en del forskare motsatsen, d.v.s. att det inte alls föreligger någon risk.

Den senaste tiden har det t.o.m. visats att det kommit flera positiva rapporter. Men experter rekommenderar ändå att man bör förhålla sig avvaktande till Atkinsdieten ifall man har hjärtsjukdom eller sämre kolesterolvärden till dess forskningen pekar åt samma riktning och således blivit mer etablerad.

Det finns många fördelar med en lågkolhydratkost. Den fjärde fasen inom dieten innebär exempelvis ett levnadssätt med jämvikt mellan näringsintag och motion. Stundvis kan det vara svårt att bli motiverad, och inte sällan bryter människor dieter allt för tidigt.

Atkinsdieten är lämpad för den som inte ser det som en förlust att inte få frossa i pasta och bröd och som uppskattar tydliga regler. När man väl har vant sig med dieten så brukar suget efter till exempel pasta vara försvunnet. Den som hellre drar ner på kolhydrater kan istället njuta mer av en fet sås eller varför inte en aning vispgrädde.

Atkinsmetoden är dessutom lämpad för vegetarianer och veganer. Därjämte erbjuder Atkinsmetoden ett utbud av mat som passar att äta när man är ute och reser och kommer i kontakt med diverse snabbmatställen och olika typer av restauranger. På så vis kan Atkinsdieten ses som oerhört anpassningsbar.

Det är just flexibiliteten i dieten som gör den passande för många människor. Den som äter i enlighet med Atkinsdieten kan dessutom vara flexibel mellan faserna och växla dem sinsemellan. Till exempel kan en del personer behöva mer tid än andra i induktionsfasen för att uppnå ketos. Och människor i den sista fasen, den så kallade underhållsfasen, kanske tvingas återfalla till induktionsfasen för att nämna ännu ett exempel.

För vem är Atkinsdieten passande?

Atkinsdieten är känd för att den är passande för olika personer. Vi har alla olika förutsättningar och lever under särskilda villkor samt omständigheter. Då och då kan det betyda begränsningar i levnadssätt, och att exempelvis inleda Atkinsdieten är följaktligen inte självklart för samtliga med tanke på de risker dieten kan medföra för en del.

Den som lätt blir bitter och trött av blodsockersvängningar bör undvika Atkinsdieten. Samma sak beträffar den som har en utökad risk för hjärtsjukdom och har mindre bra kolesterolvärden. Det beror på att man enligt dieten äter stora mängder fett. Dock har inte detta samband i förhållande till den ökade risken kunnat bevisas i tillräckligt hög grad och samtidigt hävdar en del forskare motsatsen, d.v.s. att det inte alls föreligger någon risk.

Den senaste tiden har det t.o.m. visats att det kommit åtskilliga positiva rapporter. Men experter rekommenderar likväl att man bör förhålla sig avvaktande till Atkinsdieten om man har hjärtsjukdom eller sämre kolesterolvärden till dess forskningen pekar åt samma håll och sålunda blivit mer etablerad.

Det finns massor fördelar med en lågkolhydratkost. Den fjärde fasen inom dieten innebär exempelvis ett levnadssätt med jämvikt mellan näringsintag och fysisk aktivitet. Stundvis kan det vara svårt att bli motiverad, och inte sällan bryter människor dieter allt för tidigt.

Atkinsdieten är passande för den som inte ser det som en förlust att inte få frossa i pasta och bröd och som uppskattar tydliga regler. När man väl har vant sig med dieten så brukar suget efter exempelvis pasta vara försvunnet. Den som hellre drar ner på kolhydrater kan istället njuta mer av en fet sås eller varför inte en aning vispgrädde.

Atkinsmetoden är även lämpad för vegetarianer och veganer. Därtill erbjuder Atkinsmetoden ett utbud av mat som passar att äta när man är ute och reser och kommer i kontakt med diverse snabbmatställen och annorlunda typer av restauranger. På så vis kan Atkinsdieten ses som väldigt smidig.

Det är just flexibiliteten i dieten som gör den lämpad för massor människor. Bra atkinssajt Den som äter i enlighet med Atkinsdieten kan även vara flexibel mellan faserna och skifta dem sinsemellan. Till exempel kan en del människor vara i behov av mer tid än andra i induktionsfasen för att uppnå ketos. Och människor i den sista fasen, den så kallade underhållsfasen, måhända måste återgå till induktionsfasen för att uppge ytterligare ett exempel.

De främsta skälen till att välja Atkinsmetoden

Skälen till att välja en diet i enlighet med Atkinsmetoden är flera och bra. Många människor har upptäckt metodens fördelar och det är därför den blivit en av de mest populära lågkolhydratsdieter att följa. Klicka här nu för mer info Enligt flera fortgående undersökningar har ingenting hittills påvisat några på sikt negativa effekter.

Den som har diabetes kan utan problem äta enligt Atkins. Anledningen till att metoden lämpar sig mycket bra åt diabetiker är för att dieten medför att en beständig låg nivå av insulin hålls, och det genom att undgå kolhydrater, om inte helt å hållet så till en viss nivå.

De främsta skälen till att välja Atkinsdieten är att kroppens fettlagring minskar, suget efter mat minskar och på samma gång behöver man inte oroa sig för att känna svältkänslor. Att hålla insulinet lågt genom att dämpa intaget av kolhydrater resulterar i att kroppen inte lagrar lika mycket fett. Att å andra sidan inta mycket fett och kolhydratrik kost i kombination ger ett påslag av insulin som medför att kroppen lättare lagrar fett.

Till dess man börjar närma sig målvikten ska man inte inta mer än 40-60 gram kolhydrater per dag. Ett exempel på kost i enlighet med Atkins är att man äter kött som vanligt men byter ut pasta, potatis, ris samt bröd mot sallad eller grönsaker. För extra mättnadskänsla bör man tillsätta lite extra sås eller något motsvarande fettrikt. Faktum är att man enligt denna metod äter färre eller max liknande mängd kalorier som intaget av normalkost. Fett och protein medför att man håller sig mätt längre än på kolhydrater.

Det finns enligt Atkinsdieten inget strikt tvång att samtidigt motionera eller träna för att dieten ska få verkan. Förvisso så uppnår man naturligtvis snabbare resultat genom att samtidigt motionera alternativt träna.

Att komma igång med Atkinsdieten har många likheter med att bli vegetarian. Det må vara en rejäl omställning i början att exkludera ett födoämne. Men efter ett tag så beskriver många människor att det uteslutna födoämnet inte längre är saknat.

Faktum är att förhöjt blodsocker kan leda till illamående hos en person som går på Atkinsdieten. Det uppstår när kroppen efter lång tids uppehåll tvärt får i sig något oerhört sött eller något som består av mycket kolhydrater. Men bortsett från det så mår personer som går på Atkinsdieten överlag mycket bra och gläds över den påtagliga viktnedgången som så många eftersträvar.

Och när väl kroppen blivit avvänd sockersuget så blir det mindre besvärligt att upprätthålla Atkinsdieten. Är man bara nog motiverad så kommer Atkinsdieten snart uppvisa goda resultat. Gentemot andra traditionella lågkolhydratdieter så har det påvisats att metoden enligt Atkins medför att man snabbare uppnår viktnedgång och att man under längre tid har lättare att hålla vikten.

Många som provat Atkinsdieten beskriver hur tacksamma de är för det breda tillåtna utbudet av mat, och som många förknippar med godsaker. Vad sägs om exempelvis ostar, grädde, créme fraiche och majonnäs m.m. Att ha möjlighet att kunna äta föda som är god underlättar

Om man finner att Atkinsdieten är lämplig och man trivs med den så kan den leda till en långvarig stabil vikthållning.

Varför Atkinsmetoden?

Det finns flera olika goda anledningar till varför man bör välja Atkinsmetoden. Otaliga människor har upptäckt metodens fördelar och det är därför den blivit en av de mest populära lågkolhydratsdieter att följa. Enligt otaliga löpande undersökningar har ingenting hittills påvisat några på sikt negativa effekter.

Den som har diabetes kan utan bekymmer äta enligt Atkins. Anledningen till att metoden lämpar sig mycket väl åt diabetiker är för att dieten medför att en ständig låg nivå av insulin hålls, och det genom att undgå kolhydrater, om inte helt å hållet så till en viss grad.

De främsta skälen till att välja Atkinsdieten är att kroppens fettlagring minskar, suget efter mat minskar och samtidigt behöver man inte bekymra sig för att vara med om svältkänslor. Att hålla insulinet lågt genom att begränsa intaget av kolhydrater resulterar i att kroppen inte lagrar lika mycket fett. Att å andra sidan äta mycket fett och kolhydratrik kost i kombination ger ett påslag av insulin som innebär att kroppen lättare lagrar fett.

Till dess man börjar närma sig målvikten bör man inte inta mer än 40-60 gram kolhydrater per dag. Ett exempel på kost enligt Atkins är att man äter kött som normalt men byter ut pasta, potatis, ris och bröd mot sallad alternativt grönsaker. För extra mättnadskänsla ska man tillsätta lite extra sås alternativt något motsvarande fettrikt. Faktum är att man enligt denna metod äter färre eller max liknande mängd kalorier som intaget av normalkost. Fett och protein medför att man håller sig mätt längre än på kolhydrater.

Det finns enligt Atkinsdieten inget strikt tvång att samtidigt motionera eller träna för att dieten ska få effekt. Förvisso så uppnår man självfallet snabbare resultat genom att samtidigt motionera alternativt träna.

Att inleda med Atkinsdieten har många likheter med att bli vegetarian. Det må vara en ordentlig omställning i början att exkludera ett födoämne. Men efter ett tag så beskriver många människor att det uteslutna födoämnet inte längre är saknat.

Faktum är att förhöjt blodsocker kan resultera i illamående hos en person som går på Atkinsdieten. Det uppstår när kroppen efter lång tids uppehåll plötsligen får i sig något mycket sött alternativt något som innehåller mycket kolhydrater. Men bortsett från det så mår personer som går på Atkinsdieten överlag mycket bra och gläds över den påtagliga viktnedgången som så många eftersträvar.

Och när väl kroppen blivit avvänd sockersuget så blir det mindre svårt att upprätthålla Atkinsdieten. Är man bara tillräckligt motiverad så kommer Atkinsdieten snart uppvisa goda resultat. I jämförelse med andra traditionella lågkolhydratdieter så har det påvisats att metoden enligt Atkins innebär att man snabbare uppnår viktnedgång och att man under längre tid har lättare att hålla vikten.

Flera som provat Atkinsdieten beskriver hur tacksamma de är för det breda tillåtna utbudet av mat, och som många förknippar med godsaker. Vad sägs om till exempel ostar, grädde, créme fraiche och majonnäs m.m. Att ha möjlighet att kunna äta föda som är delikat underlättar

Ifall man finner att Atkinsdieten är lämplig och man trivs med den så kan den ge en långvarig stadig vikthållning.

De fyra faserna

Ett vanligt missförstånd vad beträffar Atkinsdieten är att man ständigt ska hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater. Det är självklart riktigt att man ska inta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Mer info

Det är således angeläget att räkna intaget av kolhydrater för att inte överstiga den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man förtära maximalt 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen tillåts man förtära 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är anpasslig på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen avgöra hur mycket kolhydrater kroppen klarar att äta utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat balans vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är meningen att vara en fas som ska vara livet ut. Trots att tanken är god kan det ske att man då och då igen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte underligt att byta mellan de olika faserna under livets gång.

De fyra skilda faserna inom Atkinsmetoden

Det är en allmän feltolkning att man oupphörligen måste hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart riktigt att man ska inta mer fett, grönsaker samt protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man befinner sig.

Det är därför angeläget att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de olika faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man är i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man förtära maximalt 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man förtära 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är anpasslig på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men generellt äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att själv estimera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är meningen att utgöra en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man då och då igen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte konstigt att variera mellan de olika faserna under livets gång.

Få bättre koll på Atkinsmetoden

Under 1960-talet lanserade Robert Coleman Atkins en diet för viktminskning som kom att få namnet Atkinsdieten. Den innebär att fet föda och kött är tillåtet så länge kosten i övrigt är snål på kolhydrater. Att addera fett i kosten bidrar till att man kan behålla en mer utdragen mättnadskänsla, och en av de främsta fördelarna som beskrivs av personer som provat Atkinsdieten är att man slipper vara hungrig under tiden man går ned i vikt.

Atkinsdieten innehåller fyra faser: Induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen, och underhållsfasen. I induktionsfasen ska dieten medföra att kroppen försätts i ketos. Under viktminskningsfasen bör kolhydratintaget ökas med 2 gram per vecka, och denna fas bör pågå till dess att bantaren når ungefär 4 kilo från sin idealvikt.

Vad beträffar underhållsfasen är den ämnad att förbli livet ut. Bantaren bör fortsätta äta enligt de vanor den invant sig under de tidigare faserna. Den viktigaste principen för dieten är fortfarande att förbränningen av de livsmedel som intas bör vara så låg som möjligt. Om vikten ånyo ökas kan bantaren starta om från början med induktionsfasen.

I den västerländska dieten finns i huvudsak två felaktigheter enligt Atkins. Människor äter till exempel för mycket socker, sirap och mjöl, d.v.s. raffinerade kolhydrater. Atkins noterar också att personer överlag är allt för rädda för mättat fett när det snarare är transfetter som bör undvikas. Mättade fetter finns bl.a. i fett kött, ost, smör samt feta mjölkprodukter. Mättat fett har högre smältpunkt än omättat fett, och de vanligaste fetterna är mer eller mindre fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter mestadels är vätskor i form av feta oljor.

Enligt Atkinsdieten är självklart kostplanen oerhört betydelsefull men dieten betonar också daglig motion samt intaget av näringstillskott. Det är angeläget att dessutom grönsakerna håller ett lågt kolhydratinnehåll.

Meningen med Atkinsdieten är att den ska begränsa intaget av kolhydrater för att få kroppen att ställa om sin förbränning av i huvudsak glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Det är en process som kallas lipolys som tar vid när kroppen uppstår stadiet av ketos, vilket den gör när den gjort slut på överskottet av kolhydrater. Rent konkret innebär det ett metaboliskt tillstånd som uppstår när levern i hög omfattning frisätter ketonkroppar i blodet. Kroppen gör sålunda av med mer energi för att tillgodose kroppens näringsbehov. Egentligen är ketos en kroppslig skyddsmekanism eftersom den hamnar i ett svälttillstånd.

Att minimera intaget av kolhydrater har effekt på blodsockret. Det är i enlighet med Atkinsdieten angeläget att få i sig mat som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index (GI). Det är på grund av somliga livsmedels höga GI-värde som de inte är tillåtna inom Atkinsdieten. Det är ett mått på hur livsmedel påverkar effekten av blodsockervärdet, vilket är ett värde som ligger till grund för olika kostrekommendationer inom vissa dieter. Det är i huvudsak kolhydraterna i livsmedlet som påverkar GI-värdet. Det gäller både deras variant och kvantitet. Mat som består av rejält med kolhydrater med högt GI-värde kallas vanligvis för “snabba kolhydrater”, medan de med lågt GI-värde kallas för “långsamma kolhydrater”.

Funderar du på att testa Atkinsmetoden?

Under 1960-talet lanserade Robert Coleman Atkins en diet för viktminskning som kom att få namnet Atkinsdieten. Den innebär att fet föda och kött är tillåtet så länge kosten i övrigt är snål på kolhydrater. Att komplettera fett i kosten bidrar till att man kan behålla en mer långvarig mättnadskänsla, och en av de främsta fördelarna som beskrivs av människor som provat Atkinsdieten är att man slipper vara omätt medan man går ned i vikt.

Atkinsdieten består av fyra faser: Induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen, samt underhållsfasen. I induktionsfasen ska dieten leda till att kroppen försätts i ketos. Under viktminskningsfasen bör kolhydratintaget ökas med 2 gram per vecka, och denna fas ska löpa till dess att bantaren når ungefär 4 kilo från sin idealvikt.

Vad beträffar underhållsfasen är den avsedd att bestå livet ut. Bantaren bör fortsätta äta i enlighet med de vanor den invant sig under de tidigare faserna. Den viktigaste principen för dieten är fortfarande att förbränningen av de livsmedel som intas ska vara så låg som möjligt. Om vikten ånyo ökas kan bantaren starta om från början med induktionsfasen.

I den västerländska dieten finns i huvudsak två felaktigheter enligt Atkins. Människor äter till exempel för mycket socker, sirap och mjöl, d.v.s. raffinerade kolhydrater. Atkins noterar dessutom att människor överlag är allt för rädda för mättat fett när det snarare är transfetter som ska undvikas. Mättade fetter finns bl.a. i fett kött, ost, smör samt feta mjölkprodukter. Mättat fett har högre smältpunkt än omättat fett, och de vanligaste fetterna är ganska fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter mestadels är vätskor i form av feta oljor.

Enligt Atkinsdieten är självklart kostplanen mycket viktig men dieten betonar också daglig motion samt intaget av näringstillskott. Det är viktigt att dessutom grönsakerna har ett lågt kolhydratinnehåll.

Meningen med Atkinsdieten är att den ska inskränka intaget av kolhydrater för att få kroppen att ställa om sin förbränning av i huvudsak glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Det är en procedur som kallas lipolys som tar vid när kroppen uppstår stadiet av ketos, vilket den gör när den gjort slut på överskottet av kolhydrater. Rent konkret innebär det ett metaboliskt tillstånd som uppstår när levern i hög utsträckning frisätter ketonkroppar i blodet. Kroppen gör följaktligen av med mer energi för att tillgodose kroppens näringsbehov. Egentligen är ketos en kroppslig skyddsmekanism då den hamnar i ett svälttillstånd. Bra atkinssajt

Att minimera intaget av kolhydrater har verkan på blodsockret. Det är i enlighet med Atkinsdieten betydelsefullt att få i sig mat som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index (GI). Det är p.g.a. en del livsmedels höga GI-värde som de ej är tillåtna inom Atkinsdieten. Det är ett mått på hur livsmedel påverkar effekten av blodsockervärdet, vilket är ett värde som ligger till grund för skilda kostrekommendationer inom vissa dieter. Det är i huvudsak kolhydraterna i livsmedlet som påverkar GI-värdet. Det innefattar både deras typ och kvantitet. Livsmedel som innehåller mycket kolhydrater med högt GI-värde kallas vanligvis för “snabba kolhydrater”, medan de med lågt GI-värde kallas för “långsamma kolhydrater”.