Att tänka på inför valet av TA-system

Det är ett stort kliv för sin verksamhet att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Naturligtvis finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system. Mer info: brafrakt.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som bör vara betydande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill ha ett system som oupphörligt krånglar? På samma vis som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till otaliga felfria mil, vill man också att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju enormt viktigt att systemet alltid är tillgängligt samt att det inte hela tiden drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion funkar ju inte det viktigaste, d.v.s. att beställa transporter.

Det kan bli väldigt dyrt och jobbigt om verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i många led. Den som vill vara ordentligt säker på att få ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig med tanke på att de är väl utarbetade och har troligtvis gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet existerat på marknaden.

Det som är definitiv avgörande, eller åtminstone ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så tätt som möjligt. Den procentuella siffran beskriver i vilken omfattning TA-systemets servrar är verksamma. Att tänka på upptiden är extra viktigt ifall organisationen är omfattande och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att ändras i framtiden och det tvingas självfallet också TA-systemet vara beredd på. Följaktligen bör företaget räkna med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men också i framtiden.

För att ta fram en passande behovsanalys måste vissa grundläggande frågor redas ut samt analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Ännu fler relevanta frågor är ifall de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet samt ifall det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är osäker i sin uppskattning gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är angeläget att det är ett paket som enkelt och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidsödande och en onödig procedur att byta TA-system helt och hållet.

Men den som verkligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer avancerad funktionalitet, ges naturligtvis opportunitet att utföra mer än bara boka transporter. Det bästa är att ringa och prata med leverantörer och efterforska vilka möjligheter som finns. Det kan till exempel handla om olika prisfunktioner, ännu fler aviseringsmöjligheter och integrationer till e-handelssystem alternativt affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört fördelaktigt om det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och lojal samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.