En guide för dig som är ägare av Borzoi

Det är vanligt att människor upptäcker hur givande det är att ha en alternativt fler Borzoi, och det har dessutom blivit otroligt populärt med Borzoi för många hundägare. Därför är det dessutom naturligt att intresset för att lära sig mer om Borzoi ökar, och att ägare av Borzoi oupphörligen vill hitta mer kunskap om rasen, dela med sig av sina egna erfarenheter av att vara ägare av Borzoi samt ta del av andra ägares värdefulla kunskaper.
Allt för att samtliga ägare av Borzoi ska få ut det mesta från sin relation.

Denna sajt handlar om just sådan upplysning – smått och gott som är värt att veta om Borzoi (praktiska detaljer, övergripande upplysning med mera) – och målet med denna sajt är just att såväl ägare som hundar ska kunna funka på bästa vis i vardagen tack vare den information som återfinns på platsen.

Registrering i kennelklubben är en god början

En god idé som nybliven ägare av Borzoi är att registrera hunden hos Svenska Kennelklubben, som företräder såväl alla hundägare såsom hundar i Sverige och har flera tusentals medlemmar. Då blir det enklare att hitta allmänna råd som är relevanta för hundägare i allmänhet och ägare av Borzoi i synnerhet, och att ta kontakt med andra ägare av Borzoi därför att kunna träffas samt utbyta erfarenheter och/eller låta hundarna leka eller genomföra eventuell avel på ett bra sätt.

Hundmat åt Borzoi

Hundmaten är en relevant fråga för Borzoi utveckling. Genom att slå fast att din hund intar en ordentligt bra och balanserad kost skänker du hunden möjligheter till ett långt samt trevligt liv tillsammans med dig. Utöver att hunden mår bättre – vilket självfallet har ett egenvärde i sig – och därmed även blir ett mer trivsamt sällskap kan även rätt hundmat rent av vara en väldigt bra ekonomisk investering över tid.

Rätt kosttillskott kan exempelvis vara en betydande del. Genom att spendera lite mer eller vara mer noggrann i urvalet kan man spara mycket pengar (samt förfina vardagen för samtliga parter) genom att med hjälp av en bra kost hålla hunden frisk och därmed förhoppningsvis avstyra återkommande och kostsamma besök hos veterinären med din Borzoi. För den skull är det viktigt att ta till sig av expertinformation och hålla sig uppdaterad om nya vetenskapliga råd och rön om hundmat för Borzoi.

Dressyrträning av Borzoi

Så som många andra raser kan dressyrträning av Borzoi vara ett fullständigt enastående sätt att grunda en god relation med hunden, genom att umgås under långa stunder i form av en aktivitet som både ägare och hund vill ha, på samma gång som hundens motoriska färdigheter utvecklas och både hund och ägare ges välbehövlig motion.

Bra hundartiklar – stor hjälp för ägare av Borzoi

En annan betydelsefull aspekt för att ge Borzoi en god omgivning att utvecklas i är att investera i hundartiklar av god kvalitet på varje relevant område: allt ifrån koppel till munkorgar, liggunderlag och så vidare. Det skänker tillfälle för hunden och dig som ägare att få det lättare i vardagen tack vare att skonsamma material används och hög funktion upprätthålls, och hunden får korrekt redskap för att kunna utnyttja sin potential till max.


Bra hundartiklar och brett urval inom flera områden finns exempelvis på sajter som brahund.se, en sajt som gör att du lätt kan hitta det mesta du behöver åt din Borzoi utan större möda.