Destillerat vatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destillerat vatten är dricksvatten som genom destillation har gjorts om till fräscht från lösta samt uppslammade ämnen som metallsalter samt mikroorganismer, som finns i vanligt, kran vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas och övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ned i ett rent behållare.

Destillerat vatten innehar enorm bruk i tekniska samt experimentella kontext som måste ha vatten och där föroreningar kan störa processerna. Destillerat vatten är också sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål eller för kemiska experiment alternativt processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller bidrar till beläggningar på metall som vanligt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att dricka, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på butelj.

För någonting mindre krävande applikationer eller processer används inte allt för sällan avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Är det farligt att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten?

Nej, det är inte farligt för människor att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normala konsumenter från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker stora mängder mer än två liter vatten om dagen, bör dock inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som svettas kraftigt p.g.a. idrottsutövning eller arbete i varm miljö.

I de fallen är det inte absolut att ens vanligt kranvatten innehåller nog med hjälp av mineralämnen, varför tillskott av salttabletter alternativt analog kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destillerat vatten

Veterinärkliniker, tandläkare, labratorium, skolor, läkare och läkarpraktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket bra vattendestillator från destillerat-vatten.com, som stänger av sig själv och håller i många år om inte i decenier.