Många föredrar att ha sina tak och takpannor fria från mossa

Inte nog med att ett hus som har mossa på taket kan ge ett tråkigt intryck det kan också påverka husvärdet, Det är inte heller enbart fult, mossa på takpannor kan också resultera i fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, på samma sätt som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en ansamling växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av diverse slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över tak. Mossa är en tålig växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det sedan börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig även då det är nog vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte endast återuppstånden mossa när det blir blött, det blir dessutom mer mossa än tidigare.

Mossa tycker om att växa över tak som helst ligger i skugga, till exempel på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det handlar om av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det därefter blir kyligt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det i enlighet med fysikens lagar och det medför att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det angeläget att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan väck från sitt tak? Det ultimata sättet att undkomma mossa på taket är att jobba i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver givetvis inte fälla träden alla gånger, det räcker vanligtvis med att man kapar väl valda grenar som hänger ovan huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få förankring över takpannorna. Det duger inte lika bra ifall man har rådande mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har kommit, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan manuellt en torr dag. Därpå kan man möjligen använda sig av medel som eliminerar mossan. De bör dock användas med rejäl varsamhet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning. Få reda på mer här

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att tvätta med högtryckstvätt för att få bort mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det blir lättare att högtryckstvätta bort allting.

Utan Fulstopp är lavarna – vissa ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter grundligt ner i takplattorna.

Fulstopp för alg- samt ta bort mossa

Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- och mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp oxå fungerar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar blivande påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp stå sig alger, lavar, mossa, mögel och svampar i upp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett ett för ögat ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är positivt laddad funkar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som kallas ett fysikaliskt beskydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en favör när man behandlar ytor som är inne, exempelvis, badrum, källare och andra ytor av betong eller klädda med kakel, då man igenom att inte begagna gifter kan göra behandlingen oxå om man har små barn utan att riskera för att detta påverkar de där (annat än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). Klicka här för mer info

Om man får bekymmer med till exempel mögel så bör man före behandling för bästa resultat ta reda på exakt var man har problem med detta. Det lättaste sättet för just mögel är att betala för in en mögelhund som söker igenom huset samt letar opp alla angrepp. Därnäst gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få bort alla angrepp. Det kan till en börja agera som en aning kostsam att anställa en mögelhund för att söka igenom huset, men om problemet är litet långtgående så kommer det betala sig då det är viktigt att få bort allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortsätta expandera utan att man märker det och i värsta fall så kan det leda till att man måste förbättra vilket är långt mycket dyrare än att dyra betala för in en mögelhund.

Fulstopp är enkelt att begagna då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att rengöra är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det 2 metoder som man kan begagna det på:

Förfarande 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka samt låter regnet spola dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på tak att spolas bort helt och ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Metod 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag samt upp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan oxå använda högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan tränga in i väggen. Till slut lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.