Skydda dig mot ID-kapning

Boken ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, skriven av Gert Strand, är kostnadsfri och finns åtkomlig genom de flesta av landets bibliotek som e-bok. Det medför flexibel läsning direkt på skärmen om ett ämne som allt fler måste bli medvetna om.

Är vi inte redan tillräckligt medvetna om ID-kapning då? En del är mycket insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, medan andra ens inte förstår vikten av att använda sig av flertalet lösenord på nätet. Därtill utvecklas oupphörligen nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya tekniken. Man kan säga att ID-kaparnas metoder skiftar i samma takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för omständigheter som kan influera ens liv på ett förödande sätt. Det kan även gälla företag. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner samt näringsverksamheter i att omfattande bedrägerier medför personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är illa, men personlig konkurs kanske är det värsta. Dessutom kan en företagskonkurs i värsta fall medföra även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot företag så tecknar oftast bedragarna allehanda kreditkort i företagets namn. Massor av varor beställs därefter till stora summor pengar som därnäst säljs vidare. Ett omfattande bedrägeri kan betyda att bedragarna startar filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna ansöka om banklån som offret till sin häpnad därefter får uppmaning att betala av. Bedragarna överför pengarna till konton som blir svåra att spåra och i värsta fall blir offret skuldsatt för resterande delen av livet. Ifall offret har en hög kreditvärdighet är det givetvis större risk att bedragaren lyckas få ett lån på ett högre belopp.

På samma sätt kan bedragren ansöka om SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att smidigare kunna utföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är vanligtvis av sådan karaktär att bedragren med lätthet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan exempelvis fråga vad man är för stjärntecken.

Ibland behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit slarvig och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha tömt det på pengar. Det är nämligen så att många butiker varken ställer krav på ID eller PIN-kod vid köp.

På internet har vi tämligen mycket information knuten till oss. En skicklig bedragare kan ta reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren skapa extremt mycket elände. Det är inte bara på webben som man måste vara vaksam. En ID-kapare kan dessutom vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan användas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att öka sin egen säkerhet på nätet? Hur förhindrar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan skydda mot en eventuell ID-kapning? För att erhålla goda och utförliga svar på dessa frågor och många fler så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.