När du får ett anspråk från ett inkassobolag

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som flera felaktigt antar. Kravet skickas till den som av någon anledning inte betalat en faktura i tid.

Den som har en skuld att inkassera kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och inte med detsamma till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör direkt betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, samt påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet ej är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och förklara varför. Även ifall kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och beskriva sin situation.

Inkassobolagen är i flera fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att fördela betalningen och göra en avbetalningsplan. Emellanåt kan man komma överens om en annan betalningsdag ifall man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. vilket inkassobolag ska man välja

Om man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget ge över ärendet till Kronofogden. Det innebär att ännu fler kostnader samt avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att få en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad exempelvis ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör likväl ses som en varning. En borgenär behöver dock inte vända sig till ett inkassobolag ifall gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig med detsamma till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att personer skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler människor i skuld desto bättre för inkassobolagen. När bolag är borgenärer är det vanligt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får driva in skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett bra vis finns tillfälle att göra enorm vinst.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar kapital på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster via att gäldenären tvingas erlägga avgifter. Det har visat sig att den processen är avsevärt inkomstbringande för inkassobolagen.