Fair Gaming eller spelbolagens förpliktelse

Det kan vara skönt att kunna att det spelbolag du vill investera dina surt förvärvade slantar i följer regelverket Fair Gaming. Spelar man på www.oceanialotteries.com kan du vara lugn.


Klicka på bilden

Spelansvar

Spelansvar är något som spel och spel operatörer, leverantörer programvara och tillhörande tjänsteleverantörer ska upprätthålla för att befästa sina erbjudanden bevara högsta standarder för att befästa en rättvis och bestämd spelupplevelse som skyddar spelande kunder från de negativa konsekvenserna av spel samt spelande.

Flertalet av spel och spelkoder kräver idag operatörerna att se till att landbaserade och på webben speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta kunder, förebyggande utav minderåriga lirare, beskydd mot bedrägligt samt kriminellt beteende, info om sekretess, som garanterar snabba och korrekta kundbetalningar, vilket ger en just spelupplevelse, upprätthålla etiskt samt ansvarsfull marketing, engagemang för nöjda kunder och säkerställa en trygg, säker och tillförlitlig driftmiljö.

Operatörer menar både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) och online eller avlägsna operatörer.

Utsatta spelande kunder
Upprätthållande av ansvarsfullt spelande praxis är en väsentlig förutsättning för att avta risken av spelproblem bland utsatta kunder.

Ett antal åtgärder har införts för att förhindra uppkomsten utav spelproblem, inklusive eget utslagning agenda samt processer, erbjuder råd och stöd till spelberoende och låta spelarna att sätta gränser för hurdan mycket de spenderar både inom online samt landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att upptäcka tidiga indikation på spelberoende, sysslar med att utvecklas samt genomförs i online-industrin, särskilt bland somliga europeiska lotterier.

Minderåriga spelare

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att säkerställa att minderåriga besökare inte får spela.
De åldersgränser är beroende av lagarna i den jurisdiktion där speltjänster erbjuds.
Avstyra minderåriga spelare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar färdigt beskriva politik emot minderåriga spelare och se till att kontroller på plats för att avsyna åldern på spelande kunder.

Bedräglig och kriminellt beteende

Operatörerna är skyldiga att fullborda anti-penningtvätt policy samt förfaranden.
Detta innebära att genomföra en effektiv kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och rapportering misstänkta transaktioner.

Info okränkbarhet

Information privatliv avser skydd av kunddata samt register mot obehörig eller onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att fullborda en politik som säkerställer kontroller och åtgärder har vidtagits för att avstyra obehörigt röjande och utnyttjande utav kundinformation.
Kundinformation menar vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer och e-postadress.

Snabba samt korrekta kundbetalningar

Ska se till att betalningar emellanåt kundkonton ska utföras enligt formella och dokumenterade processer på ett korrekt och snabbt sätt.
Operatörerna ser vanligt att kundens medel förvaltas separat från sina egna konton samt att de har tillräckliga avräknade medel för att betala samtliga spelare vinster och utestående balanser spelande besökare.

Fair Gaming

Alla spelprodukter bör testas för att befästa att de är rättvisa samt slumpmässiga samt att de följer de bestämmelse som spelet.
Prover för att befästa rättvist spel alltmer utförs utav fria organisationer.

Etisk och ansvarsfull marknadsföring
Operatörerna borde komma de tillämpliga annonsering uppförandekoder som normalt se till att reklam är faktamässigt korrekt och inte rikta minderåriga eller utsatta lirare som besökare som har egna uteslutna sej från spel.

Det förväntas oxå att operatörer ska söka befogenhet från kunden före de deltar i direktmarknadsföring igenom användning utav kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna skall fritt kunna lämna synpunkter eller klagan till operatörerna samt förväntar operatörerna att inneha adekvata processer och rutiner för att administrera klagan, antingen internt alternativt via en oberoende tredje andel.
Exempelvis skänker ecogra. org en medling anställning för tvister emellan spelare samt operatörer.

Säker och genuin driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att visa interna kontroller samt processer som följer utav licensvillkoren som stipuleras av lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel samt spel licenser.
Interna kontroller bör oxå genomföras för att säkerställa att alla operativa, betalning och tekniska system samt processer fungerar säkert och effektivast.
Därjämte måste operatörerna exponera tillräckliga affärsprocesser Continuity Management för att befästa att verksamheten kan fortsätta i händelse utav oförutsedda omständigheter eller katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att säkerställa operatörer, leverantörer programvara och tillhörande tjänsteleverantörer bevara principerna om ansvarsfullt spelande, innehar etiska bestämmelse utvecklats av många tillsynsmyndigheter, branschorganisationer samt ideella organisationer.

Dessa konkurrerande och överlappande koder coduct alternativt standarder har utvecklats över tiden på grund av utvecklingen utav flera rättsliga samt handelsmässiga ramar.
Det innehar bekräftats i branschen som tanke på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder finns det ett behov utav att ta ett kliv tillbaka samt ompröva vad som krävs inom industrin.

Europeiska organisationen för standardisering är att utveckla Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna och se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer programvara samt tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, som skulle antas på volontär basis.

Ansvarsfullt spelande Evenemang
Ett antal industrin händelser innehar organiserats för att assist industrin att främja ansvarsfullt spelande praxis.

Europeiska Gaming och Betting Tankebana organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association innehar aktivt organiserade evenemang för sina medlemmar för att diskutera och främja bästa praxis när det gäller spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier av Gambling 8: e årliga möte i september 2010 deltog vetenskapsmän, beslutsfattare samt branschföreträdare samt mycket utav dess teman och diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com efter att inneha läst detta väl?