Bli av med mossa med effektiva metoder

Det finns hur många medel mot mossa som helst, men det är oklart för många vilka som fungerar på bästa sätt. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än exempelvis vanligt gräs när det gäller näringsfattig och sur jord och för stora mängder vatten. Mossa kan också börja växa på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan bli ett bekymmer eftersom mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det innebära att pannorna spricker. Alltså är det viktigt för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i dagsläget inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp via en stege och skrapa undan mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man ändå tycker att det verkar vara en god idé så ska man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och sedan låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, därför att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fenomenal fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är emellertid möjligtvis inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt bra dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker brister så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Ifall man vill äga en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man måste utföra ofta, helst två gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att använda sig av en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Klicka Nu för mer tips

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan göra på höstkanten, kan det dessutom vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Flera medel mot mossa, så som mossa gti, innehåller järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker till ungefär 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den inom kort att vara tillbaka. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.