Vad innebär mikrobiell påväxt och finns det något effektivt vis att bli av med det?

Ibland växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är alltså ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas såsom hårigt ludd eller svarta prickar över hela väggen. Mögel förekommer där det är fuktigt, som till exempel i oisolerade källare och vindar. Mögel älskar dessutom att växa sig stora och luddiga i badrum alternativt på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att ta hand om, det är endast att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det om man får mögel och andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är nog ingen som anser att det är fräscht att ställa sig i duschen, eller ta ett härligt bad ifall väggarna hotar med att äta upp en och utrymmet stinker av illa lukt.

Vad ska man då tänka på för att undvika mikrobiell påväxt samt spridningen av mögel? Först och främst är det bra att veta var de trivs, vilket redan nämnts, alltså där det finns gott om fukt. Dessvärre försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som genom ett trollslag ifall man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det dessutom att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en bra ide att behandla alla material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man ska komma igång med att utröna hur stora delar, samt vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis, men inte ständigt, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken och ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid veta hur den lukten känns. Det kan dessutom finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak samt möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på skilda sätt; missfärgningar i tapeter och bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte jämt synas direkt på ytan. I till exempel ett badrum där man städar utförligt, har en knappt synlig spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man blir varse om det, då på grund av att det finns en illa lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som till exempel mögel? Det allra drastiska samt bästa sättet är att avlägsna allting som är mögelangripet och byta ut med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Detta kan dock visa sig inte enbart svårt, utan eventuellt rent omöjligt i en del fall. Då kan man ta till andra metoder, t.e.x. sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks på ytan. Om det är svårt att nå källan till möglet kan man ha användning av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man värmer upp och förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i mindre droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara oerhört svåra att rengöra. Man ska dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker eftersom ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat samt åtgärdat fuktproblemen kommer det bli betydligt svårare för mikrober att växa till sig. En fräsch och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt. Mer information här

Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en god miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, en del djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals inkorrekt omnämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat hävda att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det direkt eftersom det bara kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får bekymmer med luftvägarna och andningen.

Om man är osäker över var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt briljanta luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att behandla mögel är att helt enkelt avverka samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är genomförbart kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det ofta är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att fixa de besvär som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation och isolering om det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att titta över om man har besvär med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är ordentligt täta samt att man har en bra ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste. Mer data här

En torr och ren omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.