Hur påverkar mögel allergi?

Mögel är en svamp som avger mykotoxiner samt sporer vilket kan ge upphov åt mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig lukt för att de som bor i huset ska känna symptom.
Klicka här för ytterligare information
Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, speciellt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att hitta mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan alltså resultera i bekymmer för de boende fastän de inte vistas i källaren mycket då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som finns i till exempel pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av omväxlande utsträckning, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte få dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att en del celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i kontakt med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Även rinniga samt kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det viktigt att man tar bort källan om man kan, eller sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte fullständigt om man enbart sanderar. Det lämpligaste är alltså att ta bort de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man lider av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare bekymmer, exempelvis rinniga ögon samt snuva är det mestadels inga problem att flytta in tillbaka till huset mer eller mindre omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självklart, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan även använda sig av nässpray.

För rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Om man har besvär med astmasymptom ska man utredas för detta och ges tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara oerhört jobbigt, men om man känner till hur man bör hantera det kan problemen reduceras och till och med försvinna.