Mögel i badrum – ett vanligt besvär

Det är inte sällsynt med mögel i badrum. Detta äger sin bas i att allting som mögel vill ha för att utöka nästan alltid förekommer i ett alldeles vanligt badrum, om det är ostädat. Mögel trivs där fukt finns och växer gärna till sig i olika skrymslen och vrår, där städningen kanske inte ständigt är den mest grundliga. Följaktligen är badrum, liksom dåligt ventilerade källare och vindar perfekta ställen för mögel.

I badrum förekommer det dessutom vanligtvis gott om hudavlagringar samt tvålrester i avloppsbrunnen i fogarna i kaklet. Det är sånt som mögel gillar att inta. Ofta känner man en dålig lukt i anknytning med att badrummet, eller vilket utrymme det nu än må vara, drabbas av mögel. Man kan lättast förklara lukten som unken och att om man någonsin har känt den så vet man exakt vad det rör sig om när man känner den igen.

I badrum växer möglet gärna på kakel eller liknande släta material, eller i fogarna, bortsett från i alla skrymslen och vrån. Man kan se mögel som små svarta prickar, så kallat svartmögel. Det kan vara ganska svårt att få bort, då fläckarna gärna missfärgar kaklet, eller vad det än sitter på. Vill veta detaljer Klicka Här

För att få bort mindre mögelfläckar över kakel samt i fogar kan man använda sig av diskmedel, tvättmedel eller något annat rengöringsmedel och gno ordentligt på fläckarna. Avsluta med ättika för att förhindra att möglet återvänder med detsamma. Man kan också använda sig av klorin, men ge akt på att det är oerhört miljöfarligt! Det dödar dock av möglet ordentligt.

Ifall man har större besvär med mögel i sitt badrum så ska man fundera på varför och åtgärda eventuella bristande ventilationer eller dylikt medan som man dödar av möglet för att inte få tillbaka det direkt. Man ska också se över golv och väggar så att det inte finns sprickor som låter möglet tränga in i väggen och ges fäste där man inte lätt kan ta bort det.

Det fullkomligt främsta sättet att bli av med mögel är att avlägsna de angripna delarna och byta ut det med nytt material. Det tar inte endast hand om själva mögelsvampen utan dessutom de hälsovådliga sporerna samt gaserna som mögel avger, vilka ger både illa lukt och kan vålla irritation samt symptomutveckling hos de som vistas i miljön.

Mögelsanering kan ske på andra sätt också, ett av dem är så kallad fogging. Det krävs då en särskild apparat som hettar upp det mögeldödande medlet så att det förångas. Ångorna har lättare att leta sig in material och nå svåråtkomliga utrymmen än när man enbart stryker på ett likadant medel. Man ska helst inte vistas i rummet när man utför sanering på detta sätt med tanke på att ångorna vanligtvis är giftiga även för både människor och djur, inte enbart mögel.

Just när det handlar om badrum är det betydelsefullt att man håller rent för att man inte ska få mögel eller annan mikrobiell påväxt. Det är följaktligen en bra idé när man bygger badrum att se till så att det är lättstädat, också under badkaret. Alla ytor skyddas med Fulstopp eller ännu hellre med hjälp av Tvärstopp. Fräscht och god lufttillförsel är således fundamental för att undgå mögel i badrum.

Mögel i badrum

Med tiden finns det risk för att badrummet kan angripas av mögel. Badrum är våtutrymmen och i skrymslen och vrår hopas tvålrester samt hudavlagringar. Det är här möglet trivs och utökas. I mjukfogar mellan badkar alternativt dusch samt vägg frodas mögel ifall det får vara en aning fuktigt och orört. En annan orsak till varför mögel tycker om just badrum är för att det utöver fukten är varmt. Varm luft kan bära mer fukt och för den saken skull kan det bli mer fuktigt i ett varmt rum än i ett kallt.

Mögel i Badrum

Det vanligaste möglet som finns i badrum är svartmögel. Det skapar svarta små prickar och är ytligt. Svartmögel innebär ingen rejäl hälsorisk och kan oftast lätt tvättas bort från kakel och fogar.

Mögel i badrum bildas lättare då det inte finns ordentliga fuktspärrar utan vatten samt fukt från badkar och dusch kan tränga in i materialet bakom väggarna eller under golvet. Är väggar och golv inte tillräckligt försedda med fuktspärr kommer också mögelproblemet att återvända snart igen trots att man har tagit bort det synliga möglet.

Mögel är inte jämt enkelt att upptäcka. En del mögel, till exempel svartmögel växer förstås på synliga platser så som fogar och liknande, andra för med sig illa lukt. Men en del varken luktar eller syns för blotta ögat. En del kan ha fått grepp innanför kaklet och det är först när man ska kakla om sitt badrum som man inser att det plötsligt rör sig om en större renovering än endast att byta ut kakel.

Om man misstänker att man har mögel i badrummet, alternativt någon annanstans i sitt hus med för den delen, kan man ta assistans av en mögelhund, en specialtränad hund som med sitt fantastiska luktsinne kan finna mögel där en människonäsa inte räcker till. Man bör väcka misstankar om mögel om man har fuktskador i golv och väggar. Sådana syns som bubblor under golvmattor och tapeter, missfärgningar och fuktfläckar eller att färgen flagnar. Vill Du veta mer Klicka Här

Det första man ska ha i åtanke när man behandlar mögel är att få bort källan. Varifrån kommer fukten? Hur stannar den? Det ultimata sättet att få bort mögel är att helt ta bort det angripna materialet och byta ut det med nytt och torrt material. Om detta inte är genomförbart kan man tvätta med Fulstopp mögeldödande medel, men det tar inte bort mögelsporer, mykotoxiner eller illa lukt. Vid sanering av mögel bör man också se till att torka ut hela utrymmet, oavsett om man installerar nytt material eller ifall man tvättar det befintliga.

För att torka ut utrymmen kan man använda sig av avfuktare för bästa verkan. När man har tagit bort möglet ska man se till så att man inte får tillbaka det. Detta gör man genom att ordna en fungerande ventilation så att man förhindrar att fukten stannar kvar onödigt länge i badrummet. Man bör också installera ordentliga fuktspärrar, i väggar och golv och gärna behandla ytorna med Tvärstopp.

För att undvika fuktskador samt mögel bör man se till så att badrummet är fräscht, detta innebär regelbunden städning under badkar och i alla skrymslen och vrår, för det är som sagt där möglet trivs. Har man ett rent badrum så reduceras risken för mögel markant!

Mögel i badrum

Mögel i badrum är ett vanligt problem. Det har att göra med att badrum är en av de absolut bästa platserna för mögel och annan mikrobiell påväxt att leva och växa sig stora. I ett vanligt badrum finns det ofta gott om skrymslen och vrår, mellan fogarna, under badkaret, i duschens hörn. Listan kan göras lång.

Badrum är därtill ofta varma och fuktiga, då de nyttjas just till att njuta av varma duschar samt bad. Mögel trivs utmärkt i en miljö där det förekommer fukt. Sist men inte minst förekommer det även gott om mat för möglet i ett vanligt badrum, nämligen gamla tvålrester och hudavlagringar som fastnat i de ovan nämnda skrymslena och vrårna.

Ofta uppträder mögel till en början som en dålig lukt. Det luktar unket och motbjudande. Det kan uppkomma innan möglet rentav blir synligen ordentligt upptäckbart. Den dåliga lukten utgörs av lättflyktiga organiska gaser som mögelsvampen släpper ifrån sig.

Om en miljö är fuktig under en längre tid kommer möglet ha lättare att tillväxa. Det kan inträffa ifall man har ett undermåligt ventilerat badrum och inte har för vana att öppna fönster och dörrar och vädra efter att man har tagit en dusch alternativt ett bad. Kondens och fukt blir då kvar och försvinner långsamt.

Om man därtill har små sprickor – de behöver inte ens vara synliga för blotta ögat – i badrummets kakel alternativt fogar så kan det leda till att fukt och mögel tar sig in innanför kaklet. Det behöver då inte synas det minsta lilla på väggen och man kan rengöra hur mycket man önskar, för när man väl tar undan kaklet kommer det finnas en hel koloni mögel där innanför.

Hur ska man då få bukt på sitt mögelproblem i badrummet? Det första man ska uträtta är att ta reda på var möglet finns. Ifall man misstänker att man har fått mögel i sitt hus så kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en tränad mögelhund. Denna hund är specialist på att reagera samt markera på lukt som kommer från mögel.

För att bli av med möglet och framför allt mögelsporer som kan vara direkt hälsovådliga så rekommenderas det att man avlägsnar allt befintligt angripet material och byter ut det. Det är då betydelsefullt att man inte lämnar kvar byggmaterial där det blir fuktigt då det i sig minsann inte är helt sällan förekommande orsak till mögel.

Om man inte kan eller vill ta bort det angripna materialet kan det räcka med att man tvättar med mögeldödande medel. Är det föga mögel, utan enbart några svart prickar i fogarna kan man använda sig av tvättmedel, diskmedel eller något annat rengöringsmedel för att få bort möglet. Sedan tar man och torkar av kaklet med ättika. Dessa metoder tar dock enbart död på mögelsvampen, det tar inte bort de hälsofarliga sporerna. Ibland är även fläckarna väldigt svåra att få bort. Klicka här genast för mer data

Oavsett om man har mycket eller lite mögel i sitt badrum när man blir varse om det är det viktigt att se över orsakerna samt undanröja risken för att få mögel återigen. Det ska finnas god ventilation i badrummet. Det måste även vara fräscht och städas frekvent, i alla skrymslen och vrår så att möglet inte kan ges grepp igen. Man lägger på Tvärstopp eller Fulstopp som skyddar framåt i tiden. Det gäller således att hålla det fräscht samt torrt för att slippa mögel i badrum.