Mögel i hus, ett allt vanligare bekymmer

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte endast i nybyggda utan också i hus som har stått mögelfria i åtskilliga år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har vanligtvis sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg dessutom till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som vanligtvis stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man dessutom risk att erhålla mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de mestadels lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det gäller de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en effektiv metod, är att rengöra grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att rengöra flera gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av illa lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering. Länk till mer detaljer

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt ersätta det med nytt material. Då får man även bort mögelsporer och mykotoxiner.

Vidare är det viktigt att fundera på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det betydelsefullt att ordna saker som dålig lufttillförsel.

Så här gör du för att undvika mögel i huset

Mögel i hus

Det är inte särskilt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen väsentligt för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker oftast möglet genom att man känner en dålig lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra uppleva lukten. Det är alltså inte alltid enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt också fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig miljö där det får växa ostört. Sådana ställen är exempelvis badrum, källare samt vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i olika förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har en del år på nacken. Vill Du veta mer Klicka Här

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att somliga delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att många hus inte var noggrant isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det blev en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs detta så bra att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda platser i huset medför så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En degenererad luftgenomströmning ger en degenererad lufttillförsel vilket åstadkommer så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. Följaktligen är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och dessutom dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man främst ta reda på hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det ultimata sättet att helt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har omfattande mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig finansiell hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på korrekt vis! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.

Husmögel är ett typiskt förekommande problem

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan också nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också vanligtvis upp av oljepanna. Det är en dyr samt energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man också risk att få mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de mestadels lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, kanske den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en effektiv metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte speciellt miljövänligt, och man bör vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som antagligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar enbart av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort illa lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att rengöra flera gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering. www.algermossa.se

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då ges man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att fixa komponenter som dålig ventilation.