Undvik mögel i krypgrunden

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en metod att anlägga grund på en aning mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag och korta pålar som åstadkommer att det blir en luftgenomströmning under huset.

Många har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligaste är för att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, också med källare. Ifall det görs på korrekt sätt, i rätt omgivning kommer det inte medföra några problem. Få reda på mer här

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och för den skull för dålig ventilation inuti grunden, och att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste anledningen till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan vålla bland annat retning i luftvägarna och en rad andra symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara mycket hälsovådligt, i synnerhet för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka utmattning till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det alltså inget man enbart bör låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas ingripa för att dels få bort möglet, dels avstyra att få tillbaka det. Har man drabbats av mögel i krypgrunden kan det vara besvärligt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den absolut ultimata.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt via ventilation samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö annorlunda avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och utrymme för bruk.

Man kan också använda sig av en metod som kallas för fogging, i synnerhet ifall möglet har fått förankring i en inbyggd grund med bristfällig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därnäst att kunna tränga in på svårtillgängliga utrymmen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut samt avlägsnar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar dessutom i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.