Fukt och mögelskador

Mögelskador i hus är nära förknippat med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste anledningen till inte endast mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel vanligtvis beror på fukt är det följaktligen viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i stigande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att flera hus är dåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Bristfällig ventilation är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Klicka Här för mer information Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är också viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka rejält innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som matthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan även ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv samt tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att avlägsna även om de inte alltid förstör själva materialet.

Om man har den minsta misstanke om mögel så ska man undersöka orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar ofta, om man känner en dålig lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en grundlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att lokalisera upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat eller vinäger (dock inte bägge på samma gång) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att bruka klorin är onödigt eftersom effekten inte är gynnsammare än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det förångas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man nyttjar också är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att fullkomligt få bort inte bara svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.