Är det möjligt att bruka mossa GTI samt tak GTI likadant?

Nuförtiden så är det flertal som har lite koll på järnvitriol alternativt järnsulfat som man likaså kan säga. Detta är ett medel som tar död på mossan och som kan användas på husets träpartier såväl som på gräsmattan. Men kan man tillämpa mossa GTI och tak GTI på samma sätt? Svaret på frågan är både ja samt nej, det hela beror lite på vilken sort av järnsulfatprodukt som man väljer.

järnsulfatspridare

Järnvitriol till trä och mossa GTI till gräsmattan

Till att börja med så kan det vara bra att vara medveten om att produkter som är till för att behandla trä vanligtvis kallas för järnvitriol och stundtals med ytterligare en beteckning. Detta är medel som kan göra mer än att få bukt med mossväxt då de också kan ge träpartiet en finare färg. Med mossa GTI samt tak GTI så är huvudsyftet att få bort mossa.

De här produkterna används icke på samma sätt vilket I själva verket är rätt så logiskt. Man kan ju inte ta sig fram över ett tak såsom man gör på gräsmattan och därjämte så krävs det lite andra egenskaper då man även behöver överlägga gräsets hälsa.

Se till att du handlar korrekt produkt

Även ifall det rent praktiskt kan vara så att man använder sig av järnsulfat samt vatten och ingenting mer både för tak och gräs så finns det annat som kan påverka användarvänligheten. Betänk att en järnvitriol som är särskilt till för gräset kan komma i en smart dunk som ger automatisk blandning.

Ska man vattna gräsmattan med järnsulfat så kan det skapa kraftig skillnad att använda sig av en produkt som är framtagen för det här. Att det därefter är så att man möjligtvis sparar pengar på att själv mixa i en vattenkanna (100-200 gram järnsulfat till 10 L vatten) samt vattna ut med spridarbom är en annan sak. För den som inte har något emot att lägga extra tid på det här så kanske det går lika bra att mixa med ett preparat som är till för taket.

Det finns järnvitriolprodukter som har tillsatser som är särskilt bra då man ska vårda en veranda, träfasad eller trävägg. Dessa ska man välja då det där med estetik är betydelsefullt. Mer info: På den här sajten järnvitriol köpa.

God planering är mycket relevant för en förtjusande gräsmatta och ett fint tak

Före du plockar fram den järnvitriol du har och börjar blanda med vatten för att tillföra järnsulfat till gräsmattan eller för att behandla taket mot mossa så ska du överlägga hur du ska jobba samt när. Det finns årstider som är särskilt lämpade för att attackera mossan och dessutom så kan det vara bra att repetera proceduren mer än en gång per år.

Starta med att lära dig mer om din gräsmatta och ditt tak därför att komma fram till när och hur du bör behandla. Först efter detta så kan du se dig om efter rätt mossa GTI alternativt tak GTI och köpa denna online eller i en normal butik. Med en god plan så bör arbetet flyta på lätt och bra och du kan därpå se fram emot goda resultat och en hemmiljö som är både nyttig och vacker.

Färdiga produkter är kolossalt dyra. Mossa GTI är 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter, i en klyftig ejektordunk man kopplar på vattenslangen. För närapå samma pris handlar man en större ejektordunk och 25 kg järnsulfat på allt-fraktfritt.se.

Samma ejektordunk funkar till Bensaltensid och Fulstopp för tak och gångar. Bensaltensid är den aktiva ingrediensen i Tak GTI samt Grönfri – men till en bråkdel av priset.

Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort rejäl succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på till exempel Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att sälja till enskilt bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, ungefär 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till cirka 50 kvadratmeder.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det bästa sättet att bli kvitt med mossan i sin trädgård, om man inte vill famna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre fördelaktig för mossväxt. Det utför man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan granska varför mossan gror i just din trädgård.

Mossa uppskattar att växa där det finns fukt, och gärna en aning skugga. Det är en tålig växt som, även om den inte trivs, kan behärska långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det därefter åter blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan gro där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i dylik miljö blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, i synnerhet i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det alltså att göra förhållandena så bra som möjligt för gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har ejäla mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att ge gräset ett övertag. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, alternativt i oktober, jämt i samband med gödsling av gräsmattan. Vill veta mer Klicka Här

För att gräset ska må väl igen är det angeläget att se över dränering så att den funkar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en vanlig anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det åtskilliga orsaker till varför man ska ha en god dränering runt sitt hus.

Man bör också gödsla lite då och då därför att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare förslag är att ständigt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, särskilt om man har en trädgård som är benägen att bli blöt, detta eftersom kvarvarande gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då elimineras samtliga virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga och försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man äger egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så använd Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte om man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så ringa lösning.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det viktigt att förvalta den kontinuerligt, inte blott sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.