Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

Mossa, lavar och alger kan emellanåt se väldigt lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att veta vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt sätt.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som saknar blomma. De uppskattar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det viktigt att se till så att dränering är god. Det är även en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan dessutom växa över takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan föranleda fuktskador samt mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det förekommer även risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan stundtals vara rätt knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Detta medför en klar risk för fall, och man bör vara vaksam om man har takplattor av betong då dessa lätt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan för hand rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Vanligtvis sker detta med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och väldigt stor. Den innefattar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Klicka Nu för mer detaljer

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar oftast ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger skänker en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med exempelvis Falu rödfärg) ska man inte bruka några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är betydelsefullt att använda munskydd för att inte löpa risk att andas in till exempel sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska testa ifall man har alger växande på en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte fungerar så kan man testa ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör överväga att nyttja ett klor- eller borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är mycket miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att gro där det är torrt, exempelvis på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och en del kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte fullkomligt tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför lätt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns alltså olika sätt att hantera mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!