Vanligt med skador där mossa angriper

Mossa över takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan resultera i att takpannorna sprängs.

Mossa kan dessutom förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. För den skull är det viktigt att inte låta mossa växa över taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det omkring tusen skilda sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten relativt löst i underliggande material. Det är således inte komplicerat att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig samt sur miljö vilket gör att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att växa över tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett problem som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är relevant eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en bra idé att se över träd som står i närheten av huset och ger skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan frånvarande är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte gillar och för den skull inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska funka, men ännu inga klara besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är väldigt miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring resultera i döden.

Det är alltså mycket viktigt att tänka på hur rejält man vill få bort mossan och vad annars man kan göra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att skrubba bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb. Fulstopp

Man kan dessutom använda sig av högtryckstvätt för att spruta bort mossa – man ska ha dödat all påväxt med Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då angeläget att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan resultera i fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor och tak är således att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.