Vilket mossmedel ska man utse för att effektivt få dän mossa på stenplattor?

Den nya stengången mot huset är så förnäm att betrakta, men så plötsligen så ser man att det har börjat gro något på plattorna… Brunt, grönt samt lite gult, det är förstås mossa! Precis som att man icke vill ha mossan i gräset så är det ledsamt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan någorlunda lätt få bort mossan med mossmedel som man kan använda på plattor såväl som på gräset.

mossmedel

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva lite annorlunda teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget grundligt rotsystem så det är ej så svårt att kratta bort men det blir ännu enklare ifall man börjar med att blanda järnsulfat och vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, ännu enklare är att införskaffa ren järnvitriol (järnsulfat), då är det dessutom billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att avlida. När den är icke levande så kan man använda sig av en högtryckstvätt för att spola dän mosslagret från stenarna fort och effektivt. Klicka här för ytterligare detaljer weibulls.

Viktigt att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Om man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara lite vaksam med högtryckstvätten alternativt använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så snyggt. Det är självklart en styrka att först nyttja mossmedlet för att enklare få bort mossan via att skölja med vatten men det kan ändå vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det ständigt en fördel att processa med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder möjligtvis järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka somliga typer av stenar så vill man inte ta risken och köra samma metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger alternativt Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Ifall du är bekymmersam för att mossmedlet skulle kunna missfärga alternativt på något sätt skada dina stenplattor så bör du testa på en liten del eller dra igång en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Detta är ett raskt och enkelt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat påse från tex. allt-fraktfritt.se för att få bort mossa i gräsmattan. Där finns likaså en briljant spridarbom och en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på många års tid

Om det är så att man har stenplattor som är alldeles övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett god mossmedel så kan man också förmå den här situationen. Se enbart till att du har en bra plan för hantering och ge inte upp. Ifall mossan har ett riktigt bra grund så möjligtvis du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli helt fria från mossväxten.