Med mossor i trädgården så kan det bli mycket arbete till våren

Det finns de som beskriver mossa som len samt bedårande, och visst, ifall man tänker sig fina John Bauer teckningar och djupa skogar så kan det väl vara vackert med mossor, men i trädgården så ser vi helst att mossan håller sig undan.

Nu är det emellertid rätt normalt med grön mossa och andra typer av mossa i gräset och på andra platser i trädgården och därmed så är det viktigt att tänka på hur man på ett effektivt sätt kan bli av med detta naturliga inslag.

ejektor för järnsulfat köp

Ska man ta bort mossor alternativt låta de bli kvar i trädgården?

För många så är det fullständigt självfallet att man ska eliminera mossor som får grepp i trädgården. Dessa må vara mjuka att gå på men vill man ha fint gräs så tvingas man röja mossa. Detta gör man enklast med ett bra mossmedel. Här är järnsulfat på gräsmattan att förorda därför att detta är ett naturligt medel, ger gräsmattan näring och påverkar gräset på ett gott sätt.

Man kan självklart även arbeta med moss-riv men om man inte börjar med att främst eliminera mossan med järnsulfat, eller järnvitriol som det också kallas för, så kan det vara svårt att segra mot mossväxten. Man tvingas döda mossan först före mossrivning, annars sprider man blott den.

Vill du ha ett fint gräs så ska du avlägsna mossorna, men om du föredrar en naturtomt så är det ju blott att låta mossa samt lavar hållas så att din tomt till sist ser ut som en bit av skogen.

Mossa som sätter sig på trä, sten samt tak

Mossan sätter sig inte endast i gräsmattan och då man blandar järnsulfat samt vatten (100-200 g till 10 L vatten) så kan man passa på att spraya på stengångar samt andra platser där stenarna sakta men bestämt täcks av ett grönt eller brunt växtlager. Järnsulfatblandningen kan färga somliga ljusa stenplattor, då använder man Fulstopp eller Bensaltensid istället. Mer information: På denna sajten mossmedel.

Då man ska processa andra delar av trädgården och utemöbler av trä så kan man välja särskilda mossmedelsprodukter, Bensaltensid utspädd 32 gånger eller Fulstopp är troligen det ultimata. Järnsulfat tak mår förträffligt av kommer förstås i förpackningar som är tänkta för den här typen av hantering.

Även ifall de annorlunda mossmedlena innehåller samma sak, alltså järnvitriol samt vatten, så kan de ha en aning annorlunda utformning. Med tanke på detta så är det intelligent att kora en produkt som är tänkt för den yta som skall behandlas och att man använder sig av korrekt järnsulfat dosering när man blandar järnsulfat med vatten, för att få den önskade effekten.

Enklare behandlingsmetoder för att bli av med mossväxt

Då mossan ska bort så kan man få en massa arbete beroende på den metod som man väljer. Det kan bli mödosamt att riva mossa och har man en otymplig vattenkanna så är det heller inte så behagligt att sprida järnsulfat och vatten över grön mossa som spritt sig över hela trädgården.

På allt-fraktfritt.se finns järnsulfat att köpa billigt och 2 smarta tillbehör. En spridarbom som är 62 cm bred och passar på vattenkannor, man vattnar ut järnsulfat raskt.

Därtill en ännu smartare ejektordunk där man fyller järnsulfatblandning 200-250 gram järnsulfat per liter vatten, kopplar vattenslangen samt sprutar gräsmattan. I munstycket blandas järnsulfatkoncentratet och vatten så att koncentratet späds ut 20 gånger.

Det går att bearbeta på enklare sätt med smarta mossmedel som dödar mossor utan att utgöra en fara för miljön. Tänk också på att rusta arbetet på rätt sätt. Ha skyddsglasögon om du ska spraya bort död mossa på stenplattor med högtryckstvätt, och behandla under korrekt årstid så att du slipper göra om allting flera gånger per år.

Mossa kan vara fint men stundvis oönskat

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses utgöra en kategori växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på exempelvis stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och ges sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är således via bladen, vilka har ständigt vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja gro. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – t.e.x. vid näringsfattig jord alternativt fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundvis är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras sätt att växa skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de tycker om att växa på torra samt soliga stälen. Lavar är mestadels grå eller grönaktiga till färgen och vanligtvis plattare än mossa.

Ett besvär med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak bestående av tegel, eternit samt skiffer, men växer också gärna över underlag av betong samt asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan medföra att de spricker när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man måste avlägsna den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan resultera i att pannorna missfärgas.

Flera tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande problem. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Ofta behövs en bättre dränering, men också gödsel och stundtals också kalk för att neutralisera en sur jord. Klicka här för ytterligare info

Om man vill ta bort mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan också ta assistans av mossa gti eller järnsulfat, som det i själva verket är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras mycket försiktigt. Det är betydelsefullt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan också använda mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli väldigt fina inslag i ens trädgård.