Natriumkarbonat – utmärkt för rengöring

Att använda sig av natriumkarbonat är ett gammalt välfungerande trick för att borttaga beläggningar från silver. En bit aluminiumfolie måste täcka botten på förslagsvis en glasskål. Därefter strör man ut natriumkarbonat för att sedan hälla över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i kontakt med folieytan samt natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte bör bearbeta nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten tenderar att ge mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma stund som man stoppar ned silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som händer i vattnet är en mycket effektiv procedur. Det som sker är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Eftersom det blir till gas är det angeläget att ventilera ordentligt – särskilt ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att processa silver enligt den här metoden medför att silvret inte slits på samma sätt som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och spola det med kallt vatten och torka och gnida med en trasa. Silvret kommer garanterat blänka på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men å andra sidan kan irritation i ögonen uppstå. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga.

Det ganska grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier eftersom det räknas som ett starkt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden vart kan man köpa natriumkarbonat
är inom glas- samt tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan också produceras syntetisk väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en konstgjord process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte enbart till att rengöra silver som natriumkarbonat är utmärkt för. Natriumkarbonat neutraliserar massor fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Med tanke på att det kan vara en aning frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte ovanligt att människor använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som stundvis finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns vanligtvis i färgaffärer men då vanligen under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.