Natriumkarbonat – bra för rengöring

Natriumkarbonat, vars formel är Na2CO3, är ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat släpper ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Substansen är riskfri vid beröring med huden, men kan vålla retning i ögonen. I låga koncentrationer är det heller inte giftigt att äta natriumkarbonat.

Natriumkarbonat kännetecknas som ett ganska grovt fördelat vitt pulver. Det används i pulverform för tillverkning och räknas som ett starkt alkali. Det används ideligen i glastillverkning, för kemisk bearbetning och i tvåltillverkning.

Natriumkarbonat förekommer naturligt på jorden men det kan även tillverkas. Det finns stora fyndigheter i exempelvis USA, Botswana, Kina, Mexiko, Indien, Sydafrika och Turkiet. Vid tillverkning av natriumkarbonat blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Natriumkarbonat passar utmärkt för rengöring av tyngre smuts. Dock är det något frätande så det rekommenderas att nyttja handskar och skyddsglasögon. I vanligt tal brukar natriumkarbonat även kallas tvättsoda som då och då kan finnas att inhandla i dagligvaruhandeln.

Annars finns det vanligtvis i färgaffärer och kan då även kallas målarsoda. Vid sökning på nätet efter t.ex. natriumkarbonat e500
hamnar man oftast på hembryggning.se som har ett jättesortiment natriumkarbonat. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande.

Det finns även goda förutsättningar att få rent silver med hjälp av natriumkarbonat. Innan man påbörjar processen bör man tänka på att rengöra silvret noggrant. Det får inte finnas någon smuts eller fett kvar. Man placerar en bit aluminiumfolie i en glasskål och häller på kokanade vatten ihop med natriumkarbonat.

Det silver som sedan ska rengöras doppas ner i skålen så att det kommer i omedelbar kontakt med foliet. Det börjar bubbla omgående men det slutar efter ett tag. Det brukar vanligtvis ta några minuter. Beläggningarna på silvret bör nu ha avlägsnats. Ta därnäst upp silvret och skölj av det med kallt vatten och torka och gnid med en trasa.

Processen är verkningsfull på så vis att silvret inte slits på samma vis om putsmedel hade använts. Det beror på att silvrets beläggning som utgörs av silversulfider omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det blir med andra ord till gas. Se således till att lufta ordentligt ifall det är hårt oxiderat silver som ska behandlas.

En varning bör dock utfärdas för att processa nysilver ihop med natriumkarbonat. Försilvring som möjligen riskerar att vara genombruten genererar då mörka fläckar.

Natriumkarbonat – utmärkt för rengöring

Att använda sig av natriumkarbonat är ett gammalt välfungerande trick för att borttaga beläggningar från silver. En bit aluminiumfolie måste täcka botten på förslagsvis en glasskål. Därefter strör man ut natriumkarbonat för att sedan hälla över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i kontakt med folieytan samt natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte bör bearbeta nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten tenderar att ge mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma stund som man stoppar ned silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som händer i vattnet är en mycket effektiv procedur. Det som sker är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Eftersom det blir till gas är det angeläget att ventilera ordentligt – särskilt ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att processa silver enligt den här metoden medför att silvret inte slits på samma sätt som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och spola det med kallt vatten och torka och gnida med en trasa. Silvret kommer garanterat blänka på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men å andra sidan kan irritation i ögonen uppstå. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga.

Det ganska grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier eftersom det räknas som ett starkt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden vart kan man köpa natriumkarbonat
är inom glas- samt tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan också produceras syntetisk väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en konstgjord process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte enbart till att rengöra silver som natriumkarbonat är utmärkt för. Natriumkarbonat neutraliserar massor fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Med tanke på att det kan vara en aning frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte ovanligt att människor använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som stundvis finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns vanligtvis i färgaffärer men då vanligen under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.

Natriumkarbonat – naturligt ämne

Natriumkarbonat (Na2CO3) brukar även gå under namnen hushållssoda och målarsoda. Natriumkarbonat är en jonisk förening som i vatten ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Ämnet är ett av världens viktigaste på jorden och förekommer naturligt men kan produceras konstgjord väg. Vid konstgjord framtagning blandas natriumklorid (salt) och ammoniak. Det finns mycket med natriumkarbonat i exempelvis USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Turkiet samt Sydafrika.

Natriumkarbonat har en neutral lukt och neutraliserar många fläckar och lukt på ett väldigt effektivt sätt. Det passar ypperligt för all typ av rengöring av tyngre smuts. Dessutom funkar natriumkarbonat utmärkt åt att avlägsna beläggningar på silver. Många hushåll använder natriumkarbonat för att erhålla ny glans åt sina silverföremål.

Natriumkarbonat känns igen i sin fasta form som ett tämligen grovt fördelat vitt pulver. Flera tillverkningsindustrier använder ämnet i fast form. Till exempel glas- och tvålindustrin. Natriumkarbonat är I synnerhet bra lämpat inom dessa områden eftersom natriumkarbonat köp
är ett starkt alkali.

Den fasta och även vattenfria formen av natriumkarbonat brukar fungera väldigt effektivt som rengöringsmedel. Innan man exempelvis vävsätter eller tapetserar kan natriumkarbonat vara till stor användning. Det gäller att tvätta väggar som inte kräver förarbete grundligt med natriumkarbonat (eller målarsoda som det oftast kallas i sammanhanget). För att fett och smuts på ett effektivt sätt ska lossna så ska en svamp användas, och det är betydelsefullt att kontinuerligt skölja den med vatten. För övrigt kan natriumkarbonat funka bra för att rengöra och bleka tryckimpregnerade trädgårdsmöbler och för att exempelvis bearbeta trall.

Är det farligt om man råkar få natriumkarbonat på huden? I somliga fall kan det upplevas en aning frätande så därför bör handskar och skyddsglasögon användas. Men i regel är det på inget sätt farligt att få natriumkarbonat på sig. Man bör dock jämt ta det säkra framför det osäkra. Dessutom ska man vara noga med att se till att inte få det i ögonen eftersom det kan leda till sveda och irritation. Natriumkarbonat är heller inte farligt att förtära under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga. Man bör dock ställa krav på att inhandlad flaska med natriumkarbonat har en barnsäker kapsyl.

Natriumkarbonat används av många som vill få sitt silver att blänka på nytt. På så sätt rengörs silvret och beläggningar avlägsnas i en mycket verkningsfull process. Innan man använder sig av metoden ska man dock vara noggrann med att ta bort grövre smuts och fett från silvret.

Man placerar en bit aluminiumfolie i en glasskål eller liknande och strör över natriumkarbonat och därefter häller över kokande vatten. Det silver som man önskar rengöra doppas i skålen så att det kommer i kontakt med natriumkarbonatet och foliets område. En reaktion uppstår och det börjar bubbla kraftigt i skålen i några minuter. Beläggningarna på silvret ska ha avlägsnats när det bubblat klart. Sedan tar man upp silvret och sköljer det med kallat vatten och torkar och gnider det med en trasa. Silvret har nu fått nytt liv och glans.

Beläggningen på silvret utgörs av silversulfider som i den bubblande processen omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Eftersom silversulfiderna blir till gas bör man ventilera ordentligt både under och efter behandlingen av silvret. Det gäller särskilt ifall hårt oxiderat silver ska behandlas.

Fördelen med att behandla silver enligt ovan procedur är att det behålls finare längre. Det slits nämligen inte på samma sätt som om putsmedel hade använts.

Natriumkarbonat finns vanligtvis att inhandla i dagligvaruhandeln. Det brukar gå under benämningen målarsoda i främst färgbutiker och hushållssoda i många övriga affärer. På internet finns det på prisad.se och ett jättesortiment finns på hembryggning.se.