Straff för ID-kapning

Lätt att komma undan

Dessvärre är det så att ID-kaparna är så pass skickliga så de undviker att åka fast. Det är hela tiden ett spel bland kaparna och de som har i uppdrag att stoppa dem att ligga steget före och som det ser ut just nu så är det dessvärre ID-kaparna som leder.

I boken förekommer en lång och bra checklista. Boken finns tillgänglig att låna som e-bok i biblioteken samt kan anskaffas på allt-fraktfritt. Klicka på boken för mer information.
Klicka här nu för mer detaljer

ID-kapning genomförs lätt, omedelbart och totalt anonymt via webben och att tömma någons brevlåda är egentligen en mycket lätt sak som inte väcker särskilt mycket misstro – såvida det inte är ett i området välkänt problem.

Milda straff

I relation till vad en ID-kapare kan ställa till med tycker många idag, även de som själva arbetar inom rättsväsendet, att de straff som finns är för milda, och det i kombination med att risken för att åka fast är så pass liten gör att ID-kapning är ett bekymmer som ökar i rasande speed. Flera hundra fall av bedrägerier anmäls till svenska myndigheter var dag och av dessa är fler än hälften relaterade till ID-kapning. På polisen säger man att man har för målsättning att arbeta både offensivt samt förebyggande för att avstyra ID-kaparnas framfart.

Redan kriminella blir ID-kapare

Ett stort bekymmer är att folk som redan rör sig i kriminella kretsar går över till ID-kapning för att erhålla sina snabba pengar, och en stor del av anledningen är just därför att straffen för dessa brott är mildare än straffen för flera andra brott. Därtill ger brott genom ID-kapning vanligtvis stora summor pengar för förhållandevis liten uppoffring. Att skärpa straffen finns givetvis på tapeten, men det är en procedur som tar lång tid.

ID-kapning är ett brott som klassificeras inom lagen om bedrägerier. Det finns här tre olika kategorier:

1. Bedrägeri
2. Bedrägligt beteende
3. Grovt bedrägeri

Bedrägeri

Brott som begås och benämns bedrägeri regleras av Brottsbalken 9 kap. 1§. Döms man inom denna brottskategori kan man dömas till högst två års fängelse. Många allvarligare fall av ID-kapning döms i denna kategori vilket vanligtvis inte leder till värre konsekvenser än korta fängelsestraff för brottslingen.

Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende är en kategori under bedrägeribrott och finns i Brottsbalken 9 kap 2§. Att dömas för bedrägligt beteende är snäppet mildare än bedrägeri. Den som döms för bedrägligt beteende, vilket är fallet i ett flertal ID-kapningsfall, döms till böter alternativt högst sex månader i fängelse.

Grovt bedrägeri

Ifall man åker fast för rejäl bedrägeriverksamhet kan man dömas med hänseende till Brottsbalken kap 9 3§ – grovt bedrägeri. Den som döms för grovt bedrägeri kan få mellan sex månader och sex år i fängelse. Har man “missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring (…)” så gör man sig i enlighet med Brottsbalken kap 9 3§ skyldig till just grovt bedrägeri. Mycket få fall döms till maxstraffet för bedrägeri.