Besvärligt när mossa växer på tak samt takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en inledning kan förefalla harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som medför stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Emellanåt kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer väsentligt – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga ställen.

Mossa tycker också om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket gör otaliga hustak till trevliga platser för mossa. Speciellt ifall hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är alltså mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här genast för mer tips

Det är relevant att inte låta mossan få något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in innanför takpannorna och när vintern nländer med köld samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan medföra fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika trick för att hålla mossan borta. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den löpa över taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det behövs surt nedfall för att erhålla den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att hålla taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att granska varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte eliminera mossan som redan finns där.

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det egentligen bara en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och för hand avverka mossan. Detta utför man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan också prova att nyttja järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan dessutom rengöra taket med högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Alltså ska man fundera på hur man kan hindra att mossan får förankring på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.