Rekommenderade TA-system

Vanliga TA-system

Marknadens TA-system levereras av en uppsjö olika tillverkare. Självklart är det flera faktorer som spelar in när man ska välja. Exempelvis är ju priset oerhört viktigt, men det bör inte vara bestämmande. Att uteslutande välja det billigaste alternativet kan bli kostsamt för verksamheten i framtiden om det visar sig att systemet inte uppfyller en del krav och behöver bytas ut. Välj TA-system noga efter behov är det bästa rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda användare och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns ungefär ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst riktas systemet till de som vanligtvis använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 användare utför dagliga bokningar genom tjänsten. Samtliga nya kunder erbjuds 30 dagar alldeles kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren att bekanta sig med systemets funktioner. Tiden fungerar även som en chans att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support. Mer information: bratasystem.se

Centiros är ett annat bolag på marknaden som erbjuder TA-system. Deras avsikt är att erbjuda marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad smidighet från molnet. Och det är bland annat möjligt att uträtta förändringar utan att det påverkar existerande förlopp. Välj transportörer ur Centiros lista och till en fast kostnad kan man addera nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren grepp över utgifterna.

Centiro kan assistera användaren att också addera utländska transportörer i systemet. En mycket uppskattad funktion är AT-väljaren som per automatik väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje bestämd situation. Dessutom ger Centiros öppna arkitetur möjlighet att bilda integrationer mellan TA-systemet samt användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad innefattar just integrationer.

Ytterligare en eftertraktad leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som minst granterar de vanligaste grundfunktionerna som hantering av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan hanteras av ett obegränsat antal användare.

Det ges möjlighet att välja mellan Standard eller Plus som båda ger tillgång till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En tilltalande fördel med Unifaun Online är att användaren enbart betalar per transport och behöver därför inte tänka på kostnader såsom installations- och licensavgifter och support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges tillfälle att prova en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då smidigare ta ställning till produkten.

Dessa leverantörer är pålitliga samt etablerade, men det finns fler på marknaden som kan vara intressanta. För att bli fullständigt säker över sitt val bör man kolla upp så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill helst kunna testa olika TA-system kostnadsfritt för att ges möjlighet att åstadkomma en grundläggande utvärdering.

En del vill utöver att testa systemets funktioner även prova användargränssnittet samt stifta bekantskap med designen. Det är rentav faktorer som kan vara avgörande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.

Vad innebär ett TA-system?

För att få möjlighet att hantera sändningar och transportörer från ett och samma ställe så krävs ett TA-system. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett komplett system som underlättar jobb på flera olika områden. Ett TA-system är därför ett mer avancerat arbetsredskap än exempelvis en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet runt ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns ständigt möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är viktigt att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av skilda tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som bedriver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Naturligtvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns också standardiserade TA-system som inte är lika kostsamma, och möjligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är emellertid ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns två olika förutsättningar för att klara av att hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet direkt genom internet, eller så installerar du ditt TA-system omedelbart på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär självklart likaså uppkoppling mot webben. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan bli tillgängligt från vilken dator som helst. Dessutom får du automatiskt åtkomst till den senaste uppdaterade versionen. Ifall systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen själv hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för flertal verksamheter är att onödig tid ödslas åt extra göromål. För att optimera en verksamhets åtaganden behövs vissa praktiska åtgärder. Det gäller att begripa att tid är pengar, och ökade intäkter är självfallet ett mål som alla näringsverksamheter bör sträva efter. Att verksamheten ska vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte precis har koll på hur mycket tid som verkligen går åt till att skicka mail, ringa transportörer eller på något annat sätt kontakta transportören. Därnäst är det inte bara själva upprätthållandet av kontakten som är tidskrävande. Det är även angeläget att kontrollera så hela transporten blir rätt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll på papper och skriva ut fraktetiketter.

Felsökning är likaså någonting som man bör kalkyrera med som tidsödande. En eventuell felsökning underlättas dessutom inte i avsaknad av ett TA-system eftersom det blir svårare att veta om vad som händer med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet. Läs mer här: https://magentofrakt.se

När insikten väl infinner sig om hur tiden rinner iväg kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är bara ett fåtal om förfaringssättet och de tänkbara svårigheter som kan uppstå runt en transport. För den som verkligen önskar effektivisera sin rörelse är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att göra en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som måste effektiviseras.

Ett TA-systems funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är angeläget att reflektera över vilka delar som bör effektiviseras. Men det finns förstås vissa grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två absolut främsta är självklart att hantera transporter samt beställa transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten. Länk till mer info följer: bratasystem.se

Men det primära med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så sätt att man matar in det kundnummer för aktuell transportör för att åstadkomma en beställning. Systemet förmedlar därefter transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis mycket okomplicerat, och det är också möjligt att boka in fler än en transportör.

TA-systemet assisterar användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter gällande ett särskilt kollislag. Skulle felaktig upplysning fyllas i så assisterar systemet att ändra så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett mycket kraftfullt skäl till att köpa ett TA-system till sin verksamhet.

I frånvaro av ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen då och då straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer begära ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning alternativt övrigt manuell beställning.

I ett TA-system finns det potential att åstadkomma dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker och en rad övriga inställningar. Det innebär självfallet att mycket manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större bolag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser även till att alla dokument som hanteras är i korrekt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man måste beakta är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med assistans av TA-systemet är en enkel sak tack vare all lagrad upplysning som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik om det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när samt var din sändning levereras. TA-systemet visar jämt den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om sändningen.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen dessutom ordnas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett perfekt sätt för att förfina arbetet med transporter och givetvis också ett enastående sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de skickas genom antingen e-post eller sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett bra sätt att meddela en mottagare av en sändning. Det brukar vara möjligt att flexibelt utarbeta sina aviseringar.

Att tänka på inför valet av TA-system

Det är ett stort kliv för sin verksamhet att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Naturligtvis finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system. Mer info: brafrakt.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som bör vara betydande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill ha ett system som oupphörligt krånglar? På samma vis som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till otaliga felfria mil, vill man också att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju enormt viktigt att systemet alltid är tillgängligt samt att det inte hela tiden drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion funkar ju inte det viktigaste, d.v.s. att beställa transporter.

Det kan bli väldigt dyrt och jobbigt om verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i många led. Den som vill vara ordentligt säker på att få ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig med tanke på att de är väl utarbetade och har troligtvis gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet existerat på marknaden.

Det som är definitiv avgörande, eller åtminstone ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så tätt som möjligt. Den procentuella siffran beskriver i vilken omfattning TA-systemets servrar är verksamma. Att tänka på upptiden är extra viktigt ifall organisationen är omfattande och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att ändras i framtiden och det tvingas självfallet också TA-systemet vara beredd på. Följaktligen bör företaget räkna med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men också i framtiden.

För att ta fram en passande behovsanalys måste vissa grundläggande frågor redas ut samt analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Ännu fler relevanta frågor är ifall de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet samt ifall det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är osäker i sin uppskattning gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är angeläget att det är ett paket som enkelt och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidsödande och en onödig procedur att byta TA-system helt och hållet.

Men den som verkligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer avancerad funktionalitet, ges naturligtvis opportunitet att utföra mer än bara boka transporter. Det bästa är att ringa och prata med leverantörer och efterforska vilka möjligheter som finns. Det kan till exempel handla om olika prisfunktioner, ännu fler aviseringsmöjligheter och integrationer till e-handelssystem alternativt affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört fördelaktigt om det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och lojal samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.